Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
08.02.2020.

ZAKON O IZMENI ZAKONA O IZBORU NARODNIH POSLANIKA
("Sl. glasnik RS", br. 12/2020)


Član 1.

U Zakonu o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS”, br. 35/00, 57/03 – US, 72/03 – dr. zakon, 18/04, 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon, 28/11 – US i 36/11), u članu 40a stav 1. menja se i glasi:

„Na izbornoj listi mora biti 40% manje zastupljenog pola. Među svakih pet kandidata po redosledu na listi (prvih pet mesta, drugih pet mesta i tako do kraja liste) mora biti najmanje po dva kandidata – pripadnika onog pola koji je manje zastupljen na listi”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o izboru narodnih poslanika


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print