Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.06.2017.

ODLUKA O IZMENAMA SMERNICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2017)


Na osnovu člana 15. i člana 59. stav 2. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 53/10, 66/11 – odluka US, 67/13 – odluka US, 112/13 – autentično tumačenje i 8/15 – odluka US),
V.d. direktora Agencije za borbu protiv korupcije donosi

ODLUKU
o izmenama Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta

Član 1.

U Smernicama za izradu i sprovođenje plana integriteta („Službeni glasnik RS”, broj 95/16), član 22. menja se i glasi:

„Rok za donošenje plana integriteta i postavljanje odluke o njegovom usvajanju u aplikaciju je do 31. oktobra 2017. godine.

Rok za sprovođenje plana integriteta je do 31. oktobra 2019. godine.

Rok za donošenje izveštaja o sprovođenju plana integriteta i postavljanje odluke o njegovom usvajanju u aplikaciju je 30 dana od dana isteka roka za njegovo sprovođenje.”

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print