Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
07.02.2018.

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)


Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu

Član 1.

U Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 109/17), u Carinskoj tarifi, Deo II, vrše se sledeće izmene i dopune:

1. U Glavi 17, posle Dodatne napomene 4, dodaje se nova Dodatna napomena 5, koja glasi:

„¨ 5. „Inulin sirup” podrazumeva:

(a) u smislu tarifnog podbroja 1702 60 80, neposredni proizvod dobijen hidrolizom inulina ili oligofruktoze, koji u suvom stanju sadrži više od 50% fruktoze u slobodnom obliku ili u obliku saharoze,

(b) u smislu tarifnog podbroja 1702 90 80, neposredni proizvod dobijen hidrolizom inulina ili oligofruktoze, koji u suvom stanju sadrži najmanje 10%, ali ne više od 50% fruktoze u slobodnom obliku ili u obliku saharoze.”

Dodatna napomena 5. postaje Dodatna napomena 6.

2. U Glavi 19. reči:

„«

1905 90 80 00

- - - - ostalo

-

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.

EFTA: IS: 27, NO: 27, CH: 27, LI: 27

zamenjuju se rečima:

„«

1905 90 80 00

- - - - ostalo

-

30

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR: tab 2.
eh sa dodatkom materija za zaslađivanjeEFTA: IS: 25.5, NO: 25.5, CH: 25.5, LI: 25.5
eh ostaliEFTA: IS: 27, NO: 27, CH: 27, LI: 27

3. U Glavi 22. u Dodatnoj napomeni 6. u tač. (b) i (v), reči: „OJ L 347, 20.12.2013, st. 671” brišu se.

4. U Glavi 87, reči:

8701 94 10 10

- - - - novi

KD

15

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 15

TR: 0

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

zamenjuju se rečima:

8701 94 10 10

- - - - novi

KD

10

SSP: 0

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0

TR: 0

EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0
ex ne preko 90 kWCU BKR: RU: 10
ex preko 90 kW, ali ne preko 130 kWCU BKR: RU: 0

U tarifnoj oznaci 8701 95 10 10, u koloni „Stopa carine”, broj: „15” zamenjuje se brojem: „10”, a u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „RU: 15” zamenjuju se rečima: „RU: 10”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print