Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
04.10.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNIFORMI, OZNAKAMA, NAORUŽANJU, SPECIJALNIM VOZILIMA I DRUGOJ OPREMI U SLUŽBI ZA OBEZBEĐENJE U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2017)


Na osnovu člana 269. stav 1. tačka 2) Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, broj 55/14),

Ministar pravde donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

Član 1.

U Pravilniku o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 29/16, 74/16 i 3/17), u članu 5. stav 1. posle reči: „čarape” dodaje se zapeta a reči: „dokolenice, kožne” brišu se.

U stavu 2. reč: „dokolenice” briše se, a posle reči: „jakna” dodaju se reči: „sa skidajućim uloškom.”

U stavu 3. posle reči: „majica dugih rukava” dodaje se reč: „čarape”;

U stavu 4. reč: „dokolenice” briše se.

Član 2.

Član 6. menja se i glasi:

„Radna uniforma pripadnika Službe za zimski period sastoji se od sledećih delova:

1) kačketa koji je klasičnog kroja. Rok trajanja kačketa je 24 meseca;

2) košulje dugih rukava, klasičnog kroja, od prikladnog materijala sa košuljarskom kragnom. Na košulji se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja košulje je 12 meseci;

3) pantalona koje su izrađene od prikladnog materijala, klasičnog kroja sa po jednom faltom s leve i desne strane u struku i kosim džepovima na prednjoj strani. Na zadnjoj strani pantalona, sa desne strane, nalazi se jedan paspul džep sa patnom koja se zakopčava sa unutrašnje strane. Rok trajanja pantalona je 24 meseca;

4) džempera koji je klasičnog kroja od prikladnog materijala, širine i dužine, sa „ve” izrezom i ojačanjima na rukavima i ramenima. Na džemperu se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja džempera je 24 meseca;

5) šala koji je klasičnog kroja i od prikladnog materijala. Rok trajanja šala je 24 meseca;

6) podkape koja je klasičnog kroja od prikladnog materijala, koja se koristi u zimskom periodu. Rok trajanja podkape je 24 meseca;

7) čarapa koje su klasične, dopiru do kolena, od prikladnog materijala. Rok trajanja čarapa je 12 meseci;

8) rukavica koje su klasičnog kroja, od prikladnog materijala. Rok trajanja rukavica je 60 meseci;

9) poludubokih cipela sa gornjištem od kože sa polusjajem, sa ojačanjima na peti i prstima i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

10) opasača koji je od kože, sa spojnicom za zakopčavanje, postavljenog tankom kožom, na kojem se nalaze kožna futrola za pištolj, lisice, sredstvo veze, rezervni okvir, baterijska lampa i hemijski sprej, kao i tri gajke iste boje i od istog materijala, koje služe za nošenje delova opreme. Rok trajanja opasača je 60 meseci;

11) kaiša za pantalone koji je od kože, sa klasičnim zakopčavanjem. Rok trajanja kaiša je 36 meseci;

12) jakne koja je sa skidajućim uloškom i izrađena je od prikladnog materijala. Dužina jakne je ispod struka, odnosno do gornjih delova džepova pantalona. Donji deo jakne, kao i donji deo rukava, izrađeni su od lajsne koja je od iste tkanine i iste boje kao jakna. Jakna je ravnog kroja i zakopčava se patent zatvaračem. Na prednjoj strani, u visini grudi, nalaze se patne. Ispod patni u bočnoj strani džepa nalazi se otvor za dodatne džepove. Patne se ne zakopčavaju. Na donjem delu jakne, sa leve i desne strane, u pravcu džepova pantalona nalaze se patent zatvarači, do visine struka. U bočnim šavovima jakne nalaze se paspuli ispod kojih su ušiveni zatvarači sa dva ključa, zbog lakšeg korišćenja opreme na opasaču. Na jakni se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja jakne sa skidajućim uloškom je 24 meseca;

13) mantila za kišu koji je klasičnog kroja, izrađen od vodoodbojnog prikladnog materijala. Zakopčavanje je jednoredno-skriveno. Mantil, na sredini zadnjeg donjeg dela, ima šlic preklop. U visini struka nalaze se otvori za ruke, zbog lakše manipulacije sa oružjem. Mantil dopire do polovine listova nogu. Epolete su jednim krajem ušivene za orukavlje, a drugim krajem su pričvršćene pored okovratnika dugmetom. Na epolete se stavljaju oznake zvanja. Rok trajanja mantila za kišu je 60 meseci.”

Član 3.

Član 7. menja se i glasi:

„Radna uniforma pripadnika Službe za letnji period sastoji se od sledećih delova:

1) kačketa klasičnog kroja. Rok trajanja kačketa je 24 meseca;

2) košulje kratkih rukava, od prikladnog materijala, klasičnog kroja, sa košuljarskom kragnom. Na košulji sa prednje strane, u visini grudi, nalaze se dva džepa sa faltom na sredini i patnom. Rukavi na košulji su sa manžetnama, dužine do početka nadlaktice. Košulja se zakopčava dugmadima. Na košulji se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja košulje kratkih rukava je 12 meseci;

3) majice kratkih rukava, klasičnog kroja, od prirodnog materijala. Rok trajanja majice je 12 meseci;

4) majice kratkih rukava sa kragnom, koja je izrađena od prirodnog materijala. Na levoj strani grudi našiva se oznaka službe, na desnoj strani je ušivena čičak traka za oznaku zvanja, a na levom rukavu našiven je naziv Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Rok trajanja majice je 12 meseci;

5) pantalona koje su klasičnog kroja, izrađene od prikladnog materijala, sa po jednom faltom, sa leve i desne strane u struku i sa kosim džepovima na prednjoj strani. Na zadnjoj strani pantalona, sa desne strane, nalazi se jedan paspul džep sa patnom koji se zakopčava sa unutrašnje strane. Rok trajanja pantalona je 24 meseca;

6) čarapa koje su klasične, dopiru do polovine lista, od prikladnog materijala. Rok trajanja čarapa je 12 meseci;

7) plitkih cipela koje su standardne, sa gornjištem od kože, sa polusjajem, ojačanjima na peti i prstima. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

8) poludubokih cipela koje su sa gornjištem od kože sa polusjajem, sa ojačanjima na peti i prstima i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

9) opasača koji je od kože, sa spojnicom za zakopčavanje, postavljenog tankom kožom i na njemu se nalaze kožna futrola za pištolj, lisice, sredstvo veze, rezervni okvir, baterijska lampa i hemijski sprej, kao i tri gajke iste boje i od istog materijala, koje služe za nošenje delova opreme. Rok trajanja opasača je 60 meseci;

10) kaiša za pantalone koji je od kože sa klasičnim zakopčavanjem. Rok trajanja kaiša je 36 meseci;

11) jakne koja je sa skidajućim uloškom, izrađena od prikladnog materijala. Dužina jakne je ispod struka, odnosno do gornjih delova džepova pantalona. Donji deo jakne, kao i donji deo rukava, izrađeni su od lajsne koja je od iste tkanine i boje kao jakna. Jakna je ravnog kroja i zakopčava se patent zatvaračem. Na prednjoj strani, u visini grudi, nalaze se patne. Ispod patni u bočnoj strani džepa nalazi se otvor za dodatne džepove, patne se ne zakopčavaju. Na donjem delu jakne, sa leve i desne strane, u pravcu džepova pantalona nalaze se patent zatvarači, do visine struka. U bočnim šavovima jakne nalaze se paspuli ispod kojih su ušiveni zatvarači sa dva ključa, zbog lakšeg korišćenja opreme na opasaču. Na jakni se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja jakne je 24 meseca.”

Član 4.

Član 8. menja se i glasi:

„Radna uniforma pripadnica Službe za zimski period sastoji se od sledećih delova:

1) kačketa koji je klasičnog kroja. Rok trajanja kačketa je 24 meseca;

2) košulje dugih rukava, strukirane, od prikladnog materijala sa košuljarskom kragnom. Na košulji se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja košulje je 12 meseci;

3) pantalona koje su klasičnog kroja od prikladnog materijala. Na bokovima, sa jedne i druge strane, prošiven je lastiš. Na zadnjoj desnoj strani formiran je džep. Rok trajanja pantalona je 24 meseca;

4) džempera koji je klasičnog kroja od prikladnog materijala, širine i dužine, sa „ve” izrezom i ojačanjima na rukavima i ramenima. Na džemperu se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja džempera je 24 meseca;

5) šala koji je klasičnog kroja i od prikladnog materijala. Rok trajanja šala je 24 meseca;

6) podkape koja je klasičnog kroja od prikladnog materijala, koja se koristi u zimskom periodu. Rok trajanja podkape je 24 meseca;

7) čarapa koje su klasične, dopiru do kolena, od prikladnog materijala. Rok trajanja čarapa je 12 meseci;

8) rukavica koje su klasičnog kroja, od prikladnog materijala. Rok trajanja rukavica je 60 meseci;

9) poludubokih cipela sa gornjištem od kože sa polusjajem, sa ojačanjima na peti i prstima i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

10) opasača koji je od kože, sa spojnicom za zakopčavanje, i postavljenog tankom kožom, i na njemu se nalaze kožna futrola za pištolj, lisice, sredstvo veze, rezervni okvir, baterijska lampa i hemijski sprej, kao i tri gajke iste boje i od istog materijala, koje služe za nošenje delova opreme. Rok trajanja opasača je 60 meseci;

11) kaiša za pantalone koji je od kože, sa klasičnim zakopčavanjem. Rok trajanja kaiša je 36 meseci;

12) jakne sa skidajućim uloškom koja je od prikladnog materijala. Dužina jakne je ispod struka, odnosno do gornjih delova džepova pantalona. Donji deo jakne, kao i donji deo rukava, izrađeni su od lajsne koja je od iste tkanine i boje kao jakna. Jakna je ravnog kroja i zakopčava se patent zatvaračem. Na prednjoj strani, u visini grudi, nalaze se patne. Ispod patni u bočnoj strani džepa nalazi se otvor za dodatne džepove, a patne se ne zakopčavaju. Na donjem delu jakne, sa leve i desne strane, u pravcu džepova pantalona nalaze se patent zatvarači, do visine struka. U bočnim šavovima jakne nalaze se paspuli ispod kojih su ušiveni zatvarači sa dva ključa, zbog lakšeg korišćenja opreme na opasaču. Na jakni se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja jakne je 24 meseca;

13) mantila za kišu koji je klasičnog kroja, izrađen od vodoodbojnog prikladnog materijala. Zakopčavanje je jednoredno-skriveno. Mantil, na sredini zadnjeg donjeg dela, ima šlic preklop. U visini struka nalaze se otvori za ruke, zbog lakše manipulacije sa oružjem. Mantil dopire do polovine listova nogu. Epolete su jednim krajem ušivene za orukavlje, a drugim krajem su pričvršćene pored okovratnika dugmetom. Na epolete se stavljaju oznake zvanja. Rok trajanja mantila je 60 meseci.”

Član 5.

Član 9. menja se i glasi:

„Radna uniforma pripadnica službe za letnji period sastoji se od sledećih delova:

1) kačketa koji je klasičnog kroja. Rok trajanja kačketa je 24 meseca;

2) košulje kratkih rukava, koja je od prikladnog materijala, strukirana, sa košuljarskom kragnom. Na košulji sa prednje strane, u visini grudi, nalaze se dva džepa sa faltom na sredini i patnom. Rukavi na košulji su sa manžetnama, dužine do početka nadlaktice. Košulja se zakopčava dugmadima. Na košulji se nalaze epolete, na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja košulje je 12 meseci;

3) majice kratkih rukava, klasičnog kroja od prirodnog materijala. Rok trajanja majice je 12 meseci;

4) majice kratkih rukava sa kragnom, od prirodnog materijala. Na levoj strani grudi našiva se oznaka službe, na desnoj strani ušivena je čičak traka za oznaku zvanja, a na levom rukavu našiven je naziv Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Rok trajanja majice je 12 meseci;

5) pantalona koje su klasičnog kroja, od prikladnog materijala. Na bokovima, sa jedne i druge strane, prošiven je lastiš. Na zadnjoj desnoj strani formiran je džep. Rok trajanja pantalona je 24 meseca;

6) čarapa koje su klasične, dopiru do polovine lista, od prikladnog materijala. Rok trajanja čarapa je 12 meseci;

7) plitkih cipela koje su standardne, sa gornjištem od kože, sa polusjajem, ojačanjima na peti i prstima i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

8) poludubokih cipela koje su sa gornjištem, od kože sa polusjajem, sa ojačanjima na peti i prstima i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

9) opasača koji je od kože, sa spojnicom za zakopčavanje, postavljenog tankom kožom, a na njemu se nalaze kožna futrola za pištolj, lisice, sredstvo veze, rezervni okvir, baterijska lampa i hemijski sprej, kao i tri gajke iste boje i od istog materijala, koje služe za nošenje delova opreme. Rok trajanja opasača je 60 meseci;

10) kaiša za pantalone koji je od kože, sa klasičnim zakopčavanjem. Rok trajanja kaiša je 36 meseci;

11) jakne sa skidajućim uloškom koja je izrađena od prikladnog materijala. Dužina jakne je ispod struka, odnosno do gornjih delova džepova pantalona. Donji deo jakne, kao i donji deo rukava, izrađeni su od lajsne koja je od iste tkanine i iste boje kao jakna. Jakna je ravnog kroja i zakopčava se patent zatvaračem. Na prednjoj strani, u visini grudi, nalaze se patne. Ispod patni u bočnoj strani džepa nalazi se otvor za dodatne džepove, a patne se ne zakopčavaju. Na donjem delu jakne, sa leve i desne strane, u pravcu džepova pantalona nalaze se patent zatvarači, do visine struka. U bočnim šavovima jakne nalaze se paspuli ispod kojih su ušiveni zatvarači sa dva ključa, zbog lakšeg korišćenja opreme na opasaču. Na jakni se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja jakne je 24 meseca.”

Član 6.

U članu 10. tačka 1) posle reči: „kroja” zapeta se zamenjuje tačkom a reči: „izrađuje se od tanjeg materijala.” brišu se.

Posle tačke 4) dodaje se nova tačka 4a) koja glasi: „čarapa koje su klasične, dopiru do polovine lista, od prikladnog materijala. Rok trajanja čarapa je 12 meseci”;

U tački 5) reč: „termo” briše se.

Član 7.

U članu 11. tačka 3) reči: „tamnoplave boje” brišu se.

U tački 6) reči: „od belog platna” brišu se, a posle reči: „kroja” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „od prikladnog materijala.”

U tački 9) reči: „tamnoplave boje” brišu se.

Član 8.

U članu 12. tačka 2) reči: „klasičnog kroja,” zamenjuju se rečju: „strukirana, od prikladnog materijala”.

U tački 3) reči: „tamnoplave boje” brišu se.

U tački 6) reč: „belog” briše se.

U tački 9) reči: „tamnoplave boje” brišu se.

Član 9.

U članu 13. stav 2. posle reči „patike” dodaju se reči: „sportske bele čarape”.

Član 10.

Član 14. menja se i glasi:

„Šapka, šešir i kačket (u daljem tekstu: kapa), jakna sa skidajućim uloškom, mantil za kišu, pantalone, kombinezon, mantil, bluza, suknja, majica kratki rukav, džemper, podkapa, šal, majica dugih rukava, majica sa kragnom, čarape, mašna i kravata su tamno plave boje.”

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Dugmad je iste boje kao i delovi uniforme na kojoj se nalaze.”

Dosadašnji st. 3, 4. i 5. postaju st. 4, 5. i 6.

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print