Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
30.09.2016.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016)


Na osnovu člana 65. stav 1. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik RS”, br. 88/11 i 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo

1. U Odluci o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo („Službeni glasnik RS”, br. 13/12, 108/12, 44/13, 64/13, 104/13, 115/13, 20/14 i 15/15), u tački 2. podtačka 3) alineja treća menja se i glasi:

„– Aleksandra Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;”

Alineja peta menja se i glasi:

„– Ognjen Bjelić, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu;”

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print