Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
02.11.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKIM POKAZATELJIMA BEZBEDNOSTI U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2016)


Na osnovu člana 62. stav 3. Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice („Službeni glasnik RS”, br. 104/13, 66/15 – dr. zakon i 92/15),
Direktor Direkcije za železnice donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju

Član 1.

U Pravilniku o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 60/15), u članu 2. tač. 8) i 15) reč: „incident” zamenjuje se rečju: „nezgoda”.

U tački 13) reči: „neosigurani (pasivni)” zamenjuju se rečju: „pasivni”.

U tački 18) reč: „ozbiljna” zamenjuje se rečju: „značajna”.

U tački 21) reči: „osigurani (aktivni)” zamenjuju se rečju: „aktivni”.

Član 2.

U čl. 3, 7. i 10. reč: „ozbiljna” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „značajna” u odgovarajućem padežu.

Član 3.

U nazivu člana 6. i u članu 6. reč: „incident” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „nezgoda” u odgovarajućem padežu.

U st. 5. i 6. reč: „tešku” zamenjuje se rečju: „značajnu”.

Član 4.

U članu 8. stav 1. tačka 2) podtačka (1) reči: „neosigurani (pasivni)” zamenjuju se rečju: „pasivni”, a u podtački (2) reči: „osigurani (aktivni)” zamenjuju se rečju: „aktivni”.

U stavu 4. reči: „Osigurani (aktivni)” zamenjuje se rečju: „Aktivni”.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print