Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.07.2016.

IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2016)


Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon i 112/15) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Ministar finansija utvrđuje i objavljuje

IZNOS
najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

1. Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 22.400 dinara.

2. Iznos iz tačke 1. primenjuje se od 1. avgusta 2016. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print