Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI: Udruženja potrošača objavila crnu listu trgovaca na internetu


Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) i Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine objavili su spisak na kome se nalazi 98 trgovaca koji prodaju na društvenoj mreži fejsbuk a za koje se sumnja da ne posluju u skladu sa propisima.

U najvećem broju slučajeva reč je o prodaji odeće i obuće, a saopštenju ove dve organizacije za zaštitu prava potrošača se navodi da se do liste, koja nije konačna, došlo na osnovu provere nekih trgovaca na fejsbuku, što je rađeno u saradnji sa potrošačkim organizacijama članicama NOPS.

Provera je rađena jer je uočeno da je ove godine, kada je porastao promet u elektronskoj trgovini, primećeno da veliki broj trgovaca ne prodaje u skladu sa zakonima, pritom ne poštuju ni etičke norme, a da je rast broja trgovaca koji posluju na crno posebno izražen na društvenim mrežama.

Naglašava se da Zakon o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) propisuje koje informacije pružalac usluge elektronske trgovine mora da poseduje a među je i obaveza da ako navodi cene, one moraju biti jasno naznačene, a posebno se mora naznačiti da li su u te cene uključeni troškovi dostave, ostali manipulativni troškovi, porez i drugi troškovi koji na njih utiču.

"Ukoliko trgovac poseduje sve navedene podatke i ukoliko su isti tačno navedeni smatra se da on posluje u skladu sa Zakonom i da je kupovina kod takvog trgovca bezbedna, u smislu da se u toj situaciji primenjuju i odredbe Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) i drugih zakona kojima se reguliše poslovanje van poslovnih prostorija trgovca", navodi se u saopštenju.

Dodaje se međutim da broj potrošača koji se javljaju potrošačkim organizacijama u vezi sa kupovinom putem društvenih mreža od neregistrovanih prodavaca, svakodnevno raste.

Takođe i da nažalost, u ovakvoj situaciji, odredbe Zakona o zaštiti potrošača nisu primenjive, odnosno ne važe i potrošačke organizacije ne mogu da postupaju, niti pruže adekvatne pravne savete, izuzev da potrošače upute na samostalni sudski postupak, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt RTV, 28.12.2020.
Naslov: Redakcija