Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ISTIČE ROK ZA PRIJAVU ADVOKATA I JAVNIH BELEŽNIKA U EVIDENCIJU OBVEZNIKA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA: Evidentiranje je besplatno i ne zahteva kvalifikovan elektronski sertifikat


Svi preduzetnici koji su u toku ove godine svoje poslovne knjige počeli da vode po takozvanom dvojnom knjigovodstvu, još 31. decembra mogu da se evidentiraju u evidenciju obveznika finansijskih izveštaja u Agenciji za privredne registre.

Oni su u obavezi da podnesu finansijski izveštaj za 2019. godinu, a direktor Agencije za privredne registre Milan Lučić pozvao je sve preduzetnike, na koje se odnosi ta obaveza, da se evidentiraju u evidenciju obveznika finansijskih izveštaja do kraja ove godine.

To se odnosi, na primer, i na advokate i na javne beležnike, koji se, inače, ne registruju u Agenciji i njihovi podaci do sada nisu bili u njenim bazama podataka, a Lučić je rekao da se do sada evidentiralo oko 36.000 novih preduzetnika koji ispunjavaju ovaj uslov, a očekuje da se APR-u do Nove godine prijavi bar još 50.000.

Naglasio je da preduzetnici na koje se odnosi ova obaveza ne treba da čekaju poslednji dan za evidentiranje u APR.

"Od Poreske uprave imamo informaciju da po njihovim preliminarnim istraživanjima preko 100.000 preduzetnika ispunjava taj uslov i da u narednom periodu treba da počnu da podnose finansijske izveštaje, odnosno statističke izveštaje", rekao je Lučić.

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana uvedena je obaveza za određeni broj preduzetnika da od 1. januara 2019. godine promene način vođenja poslovnih knjiga, odnosno da počnu da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

"Oni preduzetnici koji su u 2019. ispunili taj uslov i počeli da vode svoje poslovne knjige po dvojnom knjigovodstvu u obavezi su da predaju završni račun do 30. juna 2020. za 2019. godinu, odnosno pripadujuće statističke izveštaje do 28. februara 2020. godine, koji se takođe odnose na 2019. godinu", objasnio je Lučić.

Naveo je da je evidentiranje besplatno, i da preduzetnicima koji imaju obavezu po zakonu nije za to potreban ni kvalifikovan elektronski sertifikat.

"Potrebno je da na sajtu APR u delu koji je predviđen za registar finansijskih izveštaja prosto ukucaju godinu za koju se predaje finansijski izveštaj i matični broj preduzetničke radnje i pritisnu 'pošalji' samim tim su se evidentirali", kaže Lučić.

Naveo je da im je elektronski sertifikat potreban kasnije za slanje finansijskih izveštaja, odnosno statističkih izveštaja.

Poreski stručnjak Milan Trbojević rekao je da su preduzetnici na koje se odnosi nova obaveza do sada finansijske izveštaje podnosili Poreskoj upravi, ali do sada nisu imali takvu obavezu prema APR.

"Imaju istu obavezu kao d.o.o firme ranije. Dvojno knjigovodstvo je jedna od tih obaveza. Podnosiće finansijske izveštaje koji se javno objavljuju", rekao je Trbojević.

Izvor: Vebsajt Blic, 28.12.2019.
Naslov: Redakcija