Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA RS: Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, sa ciljem daljeg regulisanja i uređenja ove oblasti i utvrđivanja okvira za sprovođenje sveukupne kulturne politike naše zemlje.

Predložena zakonska rešenja obezbediće podršku kulturnim aktivnostima koje podstiču razvoj kulturnih potreba, promociju aktivnosti, animaciju i medijaciju u ustanovama kulture, interpretaciju kulturnog nasleđa i razvoj sadržaja i programa za decu i mlade.

Takođe, definisaće i kriterijume na osnovu kojih će se procenjivati značaj manifestacija koje ulaze u domen prepoznatljivog brenda na lokalnom i centralnom nivou i na taj način podsticati dalji razvoj kulturnog turizma, kao jedan od preduslova za integrisanje kulturnog razvoja u socio-ekonomski i politički dugoročni razvoj našeg društva.

Predložena rešenja omogućiće i ujednačen i efikasan način korišćenja novih informacionih tehnologija u oblasti kulture upotrebom jedinstvenih softverskih rešenja u postupku digitalne restauracije i zaštite dokumentacije fondova, zbirki, kao i pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara.

Na ovaj način omogućava se i usklađivanje sa međunarodnim konvencijama i relevantnim dokumentima međunarodnih organizacija u oblasti kulture.

Vlada je usvojila i tekst posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i tekst kolektivnog ugovora za zaposlene u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje kako bi se obezbedio kontinuitet u ostvarivanju prava zaposlenih u važenju od tri godine.

Dokument je rezultat rada Ministarstva zdravlja sa sindikatima koji su reprezentativni u delatnosti zdravstva, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom finansija, Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i Komorom zdravstvenih ustanova.

Izvor: Vebsajt Vlade, 30.12.2019.
Naslov: Redakcija