Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU: Odluka će se primenjivati od 1. januara 2020. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 26. decembra 2019. godine, donela Odluku o izmenama Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 94/2019.

Odlukom o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Sl. glasnik Republike Srbije", br. 27/2019 i 29/2019) propisani su uslovi za smanjenje carinskih dažbina, visina carinskih dažbina na uvoz živih goveda iz tarifne oznake 0102 29 49 00, živih svinja tarifne oznake 0103 91 10 00 i maslaca tarifne oznake 0405 10 19 00 Carinske tarife, poreklom iz zemalja članica Evropske unije, kao i potrebni dokazi koji se podnose carinskom organu prilikom carinjenja maslaca za potrebe konditorske industrije i proizvodnju sladoleda.

Najnovijom izmenom je u tački 1. Odluke, maslac iz tarifne oznake eh 0405 10 19 00, zamenjen pšenicom iz tarifne oznake 1001 99 00 00. U skladu sa tim, tačka 2. Odluke, kojom je propisana visina carinskih dažbina i period primene ove mere za uvoz živih goveda, svinja i maslaca, zamenjena je novom tačkom 2. koja sada glasi: "Carinske dažbine na robu iz tarifne oznake 0102 29 49 00 iznose 0%, na robu iz tarifne oznake 0103 91 10 00 iznose 5%, u periodu do 31. decembra 2020. godine, a na robu iz tarifne oznake 1001 99 00 00 iznose 0%, u periodu do 30. aprila 2020. godine". Ovim je produžen uvoz goveda i svinje uz sniženu stopu carine za još godinu dana, a uvoz pšenice do kraja aprila 2020. godine.

S obzirom da je maslac iz tarifne oznake 0405 10 19 00 Carinske tarife više nije predmet ove odluke, tačka 3, kojom su propisani dokazi koji se podnose carinskom organu prilikom carinjenja ove robe, je brisana.

Zbog kontinuiteta primene ove mere Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 30.12.2019.