Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INFORMACIJE O POREZU NA IMOVINU I DRUGIM IZVORNIM JAVNIM PRIHODIMA OD 1. JANUARA DOSTUPNI GRAĐANIMA, PRIVREDI I DRŽAVI PREKO JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE: Od februara 2019. godine na portalu će biti dostupna i usluga elektronskog plaćanja poreza


Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je da će informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima od 1. januara biti dostupni "na klik" građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije.

Već više od decenije jedinice lokalne samouprave brinu o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima, u okviru lokalnih poreskih administracija.

Ovakva decentralizacija, pod izgovorom samostalnosti lokalnih samouprava, bila je zapravo veoma loš korak sa aspekta elektronskih evidencija, kvaliteta podataka i mogućnosti da i građani i privreda i država imaju kompletne informacije sa teritorije cele Srbije.

Time je napravljena medveđa usluga i lokalnim samoupravama, građanima, privredi i državi. Iako je greška brzo uočena, mnogi naknadni pokušaji ponovnog objedinjavanja podataka su završeni neuspešno.

Međutim, na inicijativu predsednice Vlade, Ane Brnabić, uspešno je završen jedan od najznačajnijih projekata digitalizacije u 2018. godini - formiranje Jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija.

Na njegovom uspostavljanju su intenzivno radili stručnjaci iz Kabineta premijerke, Kancelarije za IT i eUpravu i stručnjaci svih lokalnih poreskih administracija.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, Mihailo Jovanović, istakao je da prebacivanje podataka 145 lokalnih poreskih administracija u Jedinstveni informacioni sistem nije bio nimalo jednostavan zadatak, pogotovo imajući u vidu veoma kratak rok od samo šest meseci.

Međutim, kako je rekao, recept za uspeh je u Kabinetu premijerke i već više puta je dokazan - posvećenost, upornost i nesebičan rad kompetentnih stručnjaka na terenu, uz ogromnu ekspertsku podršku i svakodnevni nadzor tima iz Kabineta premijerke i Kancelarije za IT.

On je dodao da novi Jedinstveni informacioni sistem, koji je smešten u Državni data centar, centralizacijom podataka građanima i privredi omogućava da vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji Srbije, kao i da elektronskim putem podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu.

Prema njegovim rečima, pogodnost elektronskog podnošenja prijave za utvrđivanje poreza na imovinu će naročito značiti pravnim licima koji moraju svake godine da ponavljaju ovaj postupak.

Od februara će, kako je dodao, na portalu biti dostupna i usluga elektronskog plaćanja poreza.

Iako centralizovan, ovakav način obrade podataka neće narušiti specifičnost i samostalnost lokalnih administracija, već će im obezbediti bolje praćenje i blagovremeno ažuriranje evidencija, objasnio je Jovanović.

On je precizirao da će Ministarstvo finansija i Poreska uprava imati kompletan elektronski uvid u lokalnu poresku analitiku svih 4.803.275 fizičkih lica, 208.278 pravnih lica i 265.193 preduzetnika u Republici Srbiji.

Kancelarija za IT i eUpravu je uspešno u prethodnih šest meseci u rekordnom roku uspostavila Jedinstveni informacioni sistem u Državnom data centru koristeći, između ostalog, kapacitete Državnog Oracle Cloud sistema i izgradila potrebnu telekomunikacionu infrastrukturu do svake od 145 lokalnih poreskih administracija.

Na ovaj način je obezbeđen visok nivo pouzdanosti i sigurnosti obrade i korišćenja podataka, kao i sveobuhvatno delovanje čitave poreske administracije Srbije.

Službenici u lokalnim poreskim administracijama izvršili su migraciju podataka i prošli su intenzivne obuke za rad u novom sistemu.

Lokalnim poreskim administracijama koje su radile u zastarelim sistemima, prelazak na novi sistem znači brži, precizniji i kompletniji rad, kao i bolju naplatu izvornih javnih prihoda.

Najzad, ovaj projekat je samo jedna karika u realizaciji sveobuhvatnog uređenja sistema elektronske uprave, koji će doprineti i bržoj i kvalitetnijoj reformi katastra, odnosno potpunoj digitalizaciji postupka overe ugovora o prodaji nepokretnosti kod notara, upisu u katastar nepokretnosti i automatskom podnošenju poreskih prijava i za prenos apsolutnih prava i za porez na imovinu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.12.2018.
Naslov: Redakcija