Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Pravno lice koje ne podnese poresku prijavu u roku ili ne plati porez u celosti, kažnjava se sa 100.000 dinara. Propisani rokovi za podnošenje poreske prijave u elektronskom obliku. Od 1. januara 2016. godine prvo se uplaćuje glavni poreski dug, zatim kamate, pa tek onda troškovi naplate.


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 29. decembra 2015. godine, predviđene su blaže kazne za pravna lica. Tako će vlasnici firmi koji ne podnesu poresku prijavu u roku ili ne plate porez u celosti, umesto sadašnjih 150.000 dinara biti kažnjeni sa 100.000 dinara.

Predviđeno je i da dugovanja po osnovu doprinosa za obavezno osiguranje ne mogu zastareti, a menja se i redosled uplaćenog iznosa namenjenog poreza. Od 1. januara 2016. godine prvo se uplaćuje glavni poreski dug, zatim kamate, pa tek onda troškovi naplate.

Precizirane su odredbe Zakona koje imaju za cilj stvaranje uslova za adekvatnu primenu propisa i utvrđivanje navedenih rokova za podnošenje elektronskih prijava, odnosno podnošenja poreskih prijava elektronskim putem, čime se bitno smanjuju troškovi administriranja, povećava poreska disciplina i povećava poreska osnovica.

Zakonom su propisani rokovi za podnošenje poreske prijave u elektronskom obliku:

- od 1. marta 2016. godine - poreska prijava za porez na dobit pravnih lica po odbitku, kao i porez na dobit pravnih lica po rešenju saglasno odgovarajućim odredbama zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica, porez na premije neživotnog osiguranja;

- od 1. januara 2017. godine - akcize, porez na prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige.

Unapređuje se rad poreskih inspektora koji u postupku provere konstatuju neregistrovanu aktivnost. Oni dostavljaju nalog da se u roku od 15 dana plati utvrđena poreska obaveza i u dodatnom roku od 30 dana obavezuju neregistrovanog nosioca delatnosti da izvrši pravilnu registraciju.

Izvor: Redakcija, 30.12.2015.