Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI 2016-2018. GODINA − POGLAVLJE 4. PRIORITETNE STRUKTURNE REFORME U PERIODU 2016-2018. GODINE: Rok za sugestije 14. januar 2016. godine


U okviru procesa ekonomskog i fiskalnog nadzora države članice EU izrađuju dokumente putem kojih se obezbeđuje multilateralni nadzor i koordinacija ekonomskih politika država članica Evropske Unije (EU).

U cilju pripreme za pomenuti proces ekonomskog i fiskalnog nadzora, Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u pretpristupnom periodu izrađuje dokument pod nazivom Program ekonomskih reformi ("Economic Reform Programme" - ERP). U toku je proces izrade ERP -a za period 2016 - 2018. godine. ERP je, kao krovni razvojni dokument, povezan sa svim relevantnim nacionalnim strategijama i prioritetima.

Ekonomsko upravljanje ("economic governance") podrazumeva definisanje i prioritizaciju strukturnih reformi, u cilju otklanjanja prepreka privrednom rastu i razvoju, kao i povećanju konkurentnosti nacionalne ekonomije.

Strukturne reforme u okviru poglavlja 4. i 5. ERP 2016 - 2018. godine, u skladu sa smernicama Evropske komisije (EK), organizovana su u osam ključnih oblasti:

  • upravljanje javnim finansijama;
  • infrastruktura;
  • razvoj sektora poljoprivrede, industrije i usluga;
  • poslovno okruženje;
  • korporativno upravljanje i smanjenje sive ekonomije;
  • tehnološka apsorpcija i inovacije;
  • trgovinska integracija, zapošljavanje i tržište rada;
  • jačanje socijalne inkluzije, borba protiv siromaštva i promocija jednakih mogućnosti.

Kako bi se obezbedio koncenzus u izboru prioritetnih reformskih mera, obavljene su intenzivne interne konsultacije preko imenovanih ERP koordinatora u Republici Srbiji, kao i sa EK i OECD. U procesu identifikacije prepreka rastu i formulacije prioritetnih mera za njihovo otklanjanje, korišćena je OECD dijagnostika ključnih prepreka ekonomskom rastu i metodologija za prioritizaciju mera u okviru ERP 2016 - 2018. Nakon ovog sveobuhvatnog procesa pripremljena je radna verzija poglavlja 4. i 5. dokumenta ERP gde je predstavljeno 19 prioritetnih strukturnih reformi i planovi za njihovo sprovođenje u srednjem roku.

U cilju konsultacija sa širom javnosti, Ministarstvo finansja poziva zainteresovane da svoje komentare i sugestije na radnu verziju poglavlja 4. i 5. dokumenta ERP, koji se odnosi na 19 prioritetnih strukturnih reformskih mera, dostavite na sledeću elektronsku adresu: marija.polak@mfin.gov.rs do 14. januara 2016. godine.

Planirano je da ERP usvoji Vlada Republike Srbije u drugoj polovini januara 2016. godine, nakon čega će biti dostavljen EK, u predviđenom roku do 31. januara 2016. godine.

Diskusija o ERP sa EU planirana je u okviru ekonomskog dijaloga na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN Council) sa ministrima finansija i privrede i centralnim bankama država članica EU i nadležnim evropskim institucijama sredinom maja 2016. godine, na kome će biti usvojene i nove preporuke Saveta EU učesnicima u procesu (zapadni Balkan i Turska).

Program Ekonomskih reformi 2016-2018. godina Poglavlja 4. i 5. možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 30.12.2015.
Naslov: Redakcija