Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA APV: 29. decembra 2015. godine održana 50. sednica Skupštine APV - Skupština donela pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu, o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme i niz odluka iz oblasti poljoprivrede i zdravstvene zaštite


Na svojoj 50-oj po redu sednici, održanoj 29. decembra 2015. godine, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je većinom glasova od ukupnog broja poslanika, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu.

Obim pokrajinskog budžeta za 2016. godinu utvrđen je u iznosu od 57,8 milijardi dinara, što je za 4,7 milijardi manje od projektovanog budžeta za 2015. godinu, odnosno za 1,8 milijardi dinara manje u odnosu na rebalansirani budžet iz 2015. godine.

Od navedenog obima budžeta za 2016. godinu, transferna sredstva čine oko 35,5 milijardi dinara, rečeno je u uvodnom obrazloženju na sednici. Deo budžetskih sredstva sa kojima će Pokrajina sledeće godine moći realno da raspolaže prvenstveno će biti iskorišćen da se održe započeti i započnu novi programi, kao i da se unapredi stanje u oblastima poljoprivrede, privrede, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i demografije u pokrajini, najavljeno je na sednici.

U skladu sa navedenim, Skupština AP Vojvodine je na sednici donela više pokrajinskih skupštinskih odluka koje se odnose na godišnje programe korišćenja budžetskih sredstava i na mere podrške za unapređenje različitih poljoprivrednih grana, kao i za bolju prevenciju i lečenje različitih vrsta bolesti u zdravstvenim centrima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

U cilju unapređenja poljoprivrede i njenih srodnih grana, donete su:

 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini,
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu,
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu,
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini,
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu.

U cilju unapređenja zdravstvene zaštite u narednoj godini, Skupština je na sednici donela:

 • Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu lečenja uznapredovale degenerativne bolesti zgloba kolena metodom aplikovanja matičnih ćelija iz koštane srži pacijenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu,
 • Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu,
 • Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređivanja onkološke zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu,
 • Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog otkrivanja i praćenja promena funkcije srca kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu,
 • Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu,
 • Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu,
 • Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu uvođenja nove informacione tehnologije u dijagnostici i lečenju od hroničnih nezaraznih bolesti i unapređivanja Radiološke službe u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu,
 • Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređivanja lečenja bračne neplodnosti biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu.

U nastavku zasedanja, Skupština AP Vojvodine je većinom glasova od ukupnog broja poslanika donela i

 • Pokrajinsku skupštinsku odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i
 • Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću "Vojvodinašume".

Prihvaćen je i tekst Memoranduma o razumevanju između Autonomne pokrajine Vojvodine, (Republika Srbija) i regije Lombardija, (Republika Italija), sa predlogom zaključaka.

Doneta je i Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, kao i Odluka o razrešenju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Odluka o imenovanju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Dosadašnji člana Saveta pomenutog fakulteta prof. dr Pavle Budakov, podneo je ostavku na tu funkciju a umesto njega, za novog člana imenovan je Dragan Zlatković, diplomirani pravnik iz Novog Sada. 

Izvor: Vebsajt Skupštine Vojvodine, 29.12.2015.
Naslov: Redakcija