Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU: Produžetak primene smanjenja carinskih dažbina na uvoz živih svinja do 30. juna 2016. godine


Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 30. decembra 2015. godine usvojena je Odluka o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu.

Ovom Odlukom je propisan produžetak primene smanjenja carinskih dažbina na uvoz živih svinja iz tarifne oznake 0103 91 10 00 Carinske tarife sa naimenovanjem "Svinje žive: ostale: mase ne preko 50 kg: ostale", poreklom iz zemalja EU, do 30. juna 2016. godine.

U skladu sa ovom Odlukom, za navedenu robu (prasići za tov) nastavlja se primena stopa carine u visini od 5%, umesto 19,5% koliko je propisano Zakonom o Carinskoj tarifi("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009) i Uredbom o usklađivanju Carinske tarife za 2016. godinu("Sl. glasnik RS", br. 98/2015)

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 30.12.2015.