Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: • Spisak lekova za koje je u periodu od 01.01.2018. godine do 31.07.2018. godine izdato rešenje o izmeni proizvođača, odnosno ukidanju mesta proizvodnje za lek •


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon) i člana 68 Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010 i 57/2018) izdala je rešenje o izmeni proizvođača.

Spisak lekova za koje je u periodu od 01.01.2018. godine do 31.07.2018. godine izdato rešenje o izmeni proizvođača, odnosno ukidanju mesta proizvodnje za lek (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva, 30.10.2018
Naslov, Obeležavanje: Redakcija