Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OBUKA "ZASTUPANJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA: ZAŠTITA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE" BIĆE ODRŽANA 27. NOVEMBRA U SREMSKOJ MITROVICI I 28. NOVEMBRA 2018. GODINE U NOVOM SADU


Akademija Advokatske komore Vojvodine a uz pomoć i u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji obaveštava poziva zainteresovane da se prijave radi učešća na obuci "Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava: Zaštita prava na pravično suđenje".

Cilj obuke je da se učesnici upoznaju sa pravilima postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava i načinima za zaštitu jednog od fundamentalnih prava garantovanih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – prava na pravično suđenje, s tim će naglasak biti na zaštiti ovog prava u krivičnim stvarima. Uz to, biće reči i o tome kako koristiti bazu podataka Evropskog suda za ljudska prava i gde je moguće pronaći literaturu korisnu za zastupanje pred tim sudom.

Obuka će biti održana 27. novembra (utorak) 2018. godine, s početkom u 15:00, u Sremskoj Mitrovici, u prostorijama Ogranka Advokatske komore Vojvodine u Sremskoj Mitrovici, u ul. Svetog Dimitrija br. 19/I i 28. novembra (sreda) 2018. godine, s početkom u 16:00, u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ul. Zmaj Jovina br. 20/I.

Predavači:

- Jugoslav Tintor, advokat u Beogradu i predsednik Advokatske komore Beograda,

- Aleksandar Popović, advokat u Beogradu,

- Žarko Marković, pravni savetnik u Misiji OEBS u Srbiji.

Broj učesnika: 15-25, prioritet po redosledu prijavljivanja.

Rok za prijavljivanje: zaključno sa 12. novembrom 2018. godine, na e-mail Akademije Advokatske komore Vojvodine, akv.akademija@gmail.com uz obavezno navođenje matičnog broja iz advokatske/pripravničke legitimacije.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Vojvodine, 30.10.2018.
Naslov: Redakcija