Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Odbačena inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o Dragačevskom saboru trubača


Ustavni sud Srbije odbacio je inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o Dragačevskom saboru trubača ("Službeni glasnik opštine Lučani", 1/2016 - dalje: Odluka) u Guči, koju je podneo pomoćnik predsednice opštine Lučani, potvrdio je predsednik Saborskog odbora i načelnik Moravičkog okruga, Slobodan Jolović.

Podnosilac inicijative smatrao je da su u postupku donošenja osporene Odluke povređeni Ustav i zakon, jer je, kako je naveo, "Skupština opštine Lučani donela predmetnu Odluku, a da pre toga Opštinsko veće Lučana nije utvrdilo Predlog navedene Odluke" - smatrajući da jedini predlagač može biti Opštinsko veće.

Međutim, Ustavni sud je ocenio da Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon i 101/2016 - dr. zakon) nije izričito propisano da je opštinsko veće jedini predlagač akata koje donosi skupština opštine, te da je navedena odluka doneta u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i zakonom, pošto su inicijativu za njeno donošenje pokrenula 23 od ukupno 45 odbornika, što je više od jedne trećine, a za nju je glasalo 29 od 38 prisutnih, što predstavlja većinu od ukupnog broja odbornika.

Izvor: Vebsajt Politika, G. Otašević, 27.10.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija