Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA: Pravilnik stupa na snagu 4. novembra 2017. godine


Ministar finansija doneo je novi Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora ("Sl. glasnik RS", br. 96/2017), koji će stupiti na snagu 4. novembra 2017. godine.

Kako je definisano članom 1. Pravilnika propisuje se način i postupak obavljanja platnog prometa u dinarima preko podračuna korisnika javnih sredstava, računa za uplatu javnih prihoda i drugih podračuna uključenih u sistem konsolidovanog računa trezora koji se vode kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor.

Ovim Pravilnikom bliže se uređuje i postupak za izvršenje zahteva za prenos sredstava po osnovu ovlašćenja za ispostavljanje platnog naloga po rešenjima nadležnih organa radi povraćaja ili preknjiženja pogrešno ili više plaćenog javnog prihoda.

Pod načinom i postupkom obavljanja platnog prometa, u smislu ovog Pravilnika, podrazumeva se ispostavljanje platnog naloga, prijem i kontrola platnog naloga i izvršavanje tog naloga, obračun plaćanja po osnovu platnih kartica i čekova građana, izvršavanje naloga po osnovu prinudne naplate, praćenje likvidnosti, izveštavanje imalaca podračuna o dnevnim promenama i stanju na podračunima, kao i ispravke grešaka u platnom prometu.

Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora ("Sl. glasnik RS", br. 92/2002, 100/2003 i 10/2004).

Izvor: Redakcija, 30.10.2017.