Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA: Usvajanje Zakona očekuje se do kraja 2017. godine. Važne novine su zaštita potrošača od visokih računa i obaveza mobilnih operatora da vrše registraciju pripejd korisnika, kako bi se sprečilo upućivanje zlonamernih poziva i uznemiravanje, lažno uzbunjivanje, različiti oblici prevara, organizovanje terorističkih aktivnosti i drugi oblici teških krivičnih dela


Predlog zakona o elektronskim komunikacijama biće usvojen do kraja 2017. godine, izjavila je državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Tatjana Matić.

Navodi da će se njime omogućiti - unapređenje poslovanja operatora elektronskih komunikacija, povećanje bezbednosti dece na internetu, zaštita potrošača, jačanje konkurencije na tržištu, kao i bolja zaštita prava korisnika elektronskih komunikacionih usluga, naročito u pogledu vansudskog rešavanja sporova, sprečavanja prekomernih računa i usluga roditeljske kontrole.

"Posebnu pažnju smo obratili na bezbednost dece na internetu, odnosno na roditeljsku kontrolu koja je kao obaveza nametnuta operatorima da je ponude prilikom kupovine svakog paketa", rekla je Matićeva.

Navodi da će Ratel dobiti novu i značajniju ulogu u cilju zaštite potrošača od prekomernih računa.

"Imali smo mnogo pritužbi građana, uglavnom na iznos računa kao i na neke odredbe ugovora koje su mobilni operateri samovoljno menjali bez pristanka potrošača. Kroz sastanke sa organizacijama potrošača je ustanovljeno da je najbolje da se kroz dodatan mehanizam sa Ratel-om omogući jedno vansudsko rešavanje sporova. Ratel-u je dodeljena mogućnost da se kroz rešenje koje će doneti reše mnogobrojni sporovi koje imamo", navodi Matićeva.

Ističe da će rad Ratel-a biti potpuno transparentan i usklađen sa normama Evropskih direktiva.

Navodi da je jedna od najznačajnijih novina uvođenje obaveze mobilnih operatora da vrše registraciju pripejd korisnika.

"Pripejd korisnici će se sada registrovati, mi ćemo se potruditi da ta registracija ne bude komplikovana, niti da dodatni opterećuje korisnike, da bude rasprostranjena na mreži teritoriji čitave Srbije, da se registracija pored poslovnica mobilnih operatera može završiti i u drugim maloprodajnim objektima koji imaju dovoljno razvijene informacione sisteme koji moraju dobiti određenu bezbednosnu verifikaciju", objašnjava Matićeva.

Navodi da će na taj način biti omogućeno sprečavanje zloupotrebe elektronskih komunikacija, među kojima su: upućivanje zlonamernih poziva i uznemiravanje, lažno uzbunjivanje, različiti oblici prevara, organizovanje terorističkih aktivnosti i drugih oblika teških krivičnih dela.

Ističe da će novi Zakon omogućiti stvaranje uslova za optimalno i efikasno korišćenje radio-frekvencijskog spektra.

Napominje da će tema presretanja i zadržavanja podataka biti regulisana nekim drugim propisom.

"Bitno je razdvojiti bezbednost od tržišta elektronske komunikacije i zato smo želeli da te dve teme razdvojimo. Verujemo da će Zakon o presretanju biti donet tokom sledeće godine", zaključila je Matićeva.

Izvor: Vebsajt RTS, 27.10.2017.
Naslov: Redakcija