Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA: Obuku za primenu Zakona prošlo je više od hiljadu sudija i sudijskih pomoćnika. Viši sud u Beogradu primio je do sada 106 tužbi, a u najvećem broju slučajeva tužena je Republika Srbija jer je većina podnosilaca tužbi zaposlena u javnom sektoru


Više od hiljadu sudija i sudijskih pomoćnika u Srbiji obučeno je za primenu Zakona o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014 - dalje: Zakon), koji se primenjuje već 16 meseci.

Rešili su 172 slučaja, a ostalo im je u radu još 78 predmeta. Zaštitu suda do sada je dobilo 28 uzbunjivača, od ukupno 29 njih koji su tražili da sud izrekne privremenu meru kojom će ih zaštititi od odmazde poslodavca. To je zvanična statistika Vrhovnog kasacionog suda.

"Privremene mere su srce Zakona. Višem sudu u Beogradu podneto je 17 predloga za određivanje privremene mere, od kojih je 16 usvojeno. Najčešća je odlaganje dejstva rešenja o otkazu ili premeštaju na drugo radno mesto. Sud je privremenom merom naložio vraćanje zaposlenog na rad ili na prethodno radno mesto", rekla je sudija Jelena Stevanović iz Višeg suda u Beogradu.

Viši sud u Beogradu primio je do sada 106 tužbi, ali čak 73 tužbe podnela je ista osoba, koje su uglavnom odbačene. U najvećem broju slučajeva tužena je Republika Srbija jer je većina podnosilaca tužbi zaposlena u javnom sektoru.

Sudije su poručile da je neophodno bolje informisanje javnosti o detaljima Zakona, jer građani još uvek ne znaju šta mogu da traže i kome da se obrate.

Američki stručnjak za zaštitu uzbunjivača, Tom Divajn, koji je bio gost savetovanja sudija, rekao je da nijedna država u svetu nema tako dobar Zakon kao Srbija.

"Srpske sudije su bolje razumele Zakon za godinu dana, nego što su američke sudije razumele naš zakon za deset godina. Srbija je napravila ogroman prvi korak i sada je zadatak da se poslodavci, zaposleni i advokati što bolje upoznaju sa ovim Zakonom. On omogućava da se ograniči zloupotreba moći. Uzbunjivači obelodanjuju informacije o korupciji, kršenju zakona, opasnostima po zdravlje i bezbednost", rekao je Divajn.

Izvor: Vebsajt 021, 27.10.2016.
Naslov: Redakcija