Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV: Ministarstvo finansija pomera početak primene novog poreskog obrasca na 1. januar 2018. godine


Prema postojećem Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012), obveznik je dužan da u svojoj evidenciji obezbedi naročito (što znači da lista podataka nije konačna) podatke navedene kroz 49 tačaka od kojih pojedine sadrže potrebu za iskazivanjem više podataka (pod uslovom da poslovanje konkretnog poreskog obveznika ne podrazumeva i dodatne evidencije).

Pored toga, važećim Pravilnikom propisano je da obveznici PDV imaju obavezu da podatke o prometu dobara i usluga odvojeno obezbede u svojoj evidenciji, što znači da je reč o dodatnim podacima. Takođe, prema postojećem Pravilniku na osnovu podataka iz evidencije postoji obaveza sačinjavanja pregleda obračuna PDV koji je u slobodnoj formi.

Osnovna razlika između postojećeg i novog Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016) je u potrebi da se postojeća slobodna forma dokumenta – unificira na nivou svih obveznika PDV pa novi Pravilnik donosi - Obrazac POPDV (Pregled obračuna PDV) imajući u vidu da će se svi podaci unositi elektronskim putem kao i sama poreska prijava. Podaci koji se unose u ovaj Obrazac (POPDV) predstavljaju one podatke koje obveznik treba da obezbedi u evidenciji u najvećoj meri i po postojećem Pravilniku.

Imajući u vidu da je najznačajnija novina zapravo unifikacija iskazivanja podataka u pregledu obračuna PDV-a, novi Pravilnik obezbeđuje znatno bolje sagledavanje poslovnih aktivnosti obveznika PDV a obezbeđivanje transparentnosti podataka iz evidencije za PDV nijednom obvezniku ne treba da predstavlja problem.

S druge strane, pozitivni efekti ovog Pravilnika odraziće se i na one poreske obveznike koji poštuju propise i koji svojim poslovanjem ne ugrožavaju poreske prihode. Naime, na taj način doprinosi se adekvatnom svrstavanju tih obveznika PDV u grupu onih koji će ređe biti predmet kontrole i kod kojih će se kontrola završavati u kraćem vremenskom periodu.

U prethodnom periodu u Ministarstvu finansija održano je više sastanaka sa zainteresovanim stranama kako bi se svi uključili u postupak uspostavljanja adekvatnih mehanizama države u borbi protiv sive ekonomije.

U tom smislu, i dalje su u toku sastanci na kojima se razmatraju svi konstruktivni predlozi koji se odnose na novi Pravilnik, njegovo unapređenje i usklađivanje sadržine. Osim što se razmatra smanjivanje broja podataka koji će se iskazivati u pregledu obračuna PDV (Obrazac POPDV) ustanovljeno je da će se izmenom Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.) do kraja 2016. godine, između ostalog, pomeriti početak primene obaveze podnošenja pregleda obračuna kao sastavnog dela poreske prijave na 1. januar 2018. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 28.10.2016.
Naslov: Redakcija