Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 33. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 30. OKTOBRA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 33. sednici I Velikog veća odlučio o 33 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredbe člana 36. stav 4. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova ("Službeni glasnik RS", br. 125/04 i 104/09). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu odredaba člana 36 stav 4. navedenog Zakona. (predmet IUz-278/2014)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-5523/2011, Už-6596/2011, Už-1170/2012, Už-2520/2012, Už-3138/2012, Už-3564/2012, Už-6732/2012, Už-7288/2012, Už-7592/2012, Už-8001/2012, Už-8739/2012, Už-8787/2012, Už-9044/2012, Už-10032/2012, Už-10065/2012 i Už-5040/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-3260/2011, Už-2031/2012, Už-2481/2012, Už-3494/2012, Už-5998/2012, Už-7323/2012, Už-7402/2012, Už-9386/2012, Už-1334/2013, Už-62/2014, Už-342/2014, Už-346/2014, Už-357/2014, Už-467/2014 i Už-2291/2014

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-8083/2012.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 30.10.2014.