Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA: Modeli odluka o usklađivanju poslovanja javnih preduzeća sa Zakonom


Zakon o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016) stupio je na snagu 4. marta 2016. godine i doneo nova rešenja u oblasti rukovođenja i upravljanja, planiranja, izveštavanja i kontrole javnih preduzeća itd.

U cilju pružanja podrške Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je, uz pomoć eksperata, pripremila odgovarajuće materijale, a koji obrađuju novine u pogledu organa upravljanja i rukovođenja u javnim preduzećima, pojam korporativnog upravljanja, kao i nove obaveze u oblasti planiranja i izveštavanja po novom Zakonu.

Imajući u vidu potrebu za usklađivanjem osnivačkih akata sa odredbama Zakona, SKGO je izradila modele usklađivanja poslovanja javnog preduzeća sa Zakonom.

Model 1: Vodovod i kanalizacija - Odluka o usklađivanju JP
Model 2: Daljinsko grejanje - Odluka o usklađivanju JP
Model 3: Komunalni otpad - Odluka o usklađivanju JP
Model 4: Gradski i prigradski prevoz - Odluka o usklađivanju JP
Model 5: Pijace, groblja, čistoća, parkiralište - Odluka o usklađivanju JP
Model 6: Održavanje ulica i puteva i javne rasvete - Odluka o usklađivanju JP
Organi upravljanja i rukovođenja u javnim preduzećima i korporativno upravljanje
Planiranje i izveštavanje javnih preduzeća

Izvor: Vebsajt SKGO, 29.07.2016.