Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O MEĐUNARODNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU: Ukoliko carinski organ utvrdi da domaći prevoznik pri ulasku na teritoriju Republike Srbije, odnosno izlasku iz nje, nema u domaćem vozilu fotokopiju uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza, zabraniće izlazak, odnosno ulazak na teritoriju Republike Srbije, odnosno utvrditi povrede odredaba Zakona


Odredbama člana 4. stav 2. Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. list SRJ", br. 60/98, 5/99 - ispr., 44/99, 74/99 i 4/2000 - ispr. i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 101/2005 - dr. zakon, 18/2010 i 68/2015 - dr. zakoni - dalje: Zakon), propisano je da pri obavljanju međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju, u autobusu, odnosno teretnom vozilu domaćeg prevoznika, mora se nalaziti fotokopija uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju. Takođe je odredbama člana 12. istog Zakona propisano da u uverenju o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza moraju se nalaziti registarske oznake autobusa i teretnih vozila kojima se obavlja međunarodni javni prevoz, kao i da u uverenju izdatom jednom prevozniku ne mogu biti iste registarske oznake autobusa i teretnih vozila koje se nalaze u uverenju izdatom drugom domaćem prevozniku.

Imajući u vidu odredbe člana 64. stav 2. Zakona, kojima je propisano da ukoliko carinski organ utvrdi da domaći prevoznik pri ulasku na teritoriju Republike Srbije, odnosno izlasku iz nje, nema u domaćem vozilu fotokopiju uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza, zabraniće izlazak, odnosno ulazak na teritoriju Republike Srbije, odnosno utvrditi povrede odredaba ovog Zakona, a u cilju sprečavanja zastoja na graničnim prelazima, potrebno je da:

-       Carinski službenik na graničnom prelazu izvrši kontrolu da li domaći prevoznik pri izlasku ili ulasku na teritoriju Republike Srbije, ima u vozilu fotokopiju uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza;

-       ukoliko domaći prevoznik ne poseduje ovo uverenje, carinski službenik samo utvrđuje povredu odredbe člana 64. stav 2. Zakona i o navedenom sačinjava Zapisnik o utvrđenim povredama (u prilogu), a vozilo može nastaviti dalje kretanje;

-       carinski službenik uz Zapisnik o utvrđenim povredama, prilaže fotokopije dokumenata (CMR, pasoš vozača, saobraćajna dozvola, carinska isprava ukoliko postoji) i bez odlaganja dostavlja Upravi carina, Odeljenju za tranzit robe;

-       Odeljenje za tranzit robe, Zapisnik o utvrđenim povredama i priložena dokumenta, u skladu sa odredbama člana 64. stav 3. Zakona, bez odlaganja dostavlja Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.

Podsećamo vas da je aktom Uprave carina broj 148-I-030-16-15/4/2016 od 13.4.2016. godine dato tumačenje da domaći prevoznik nije u obavezi da poseduje uverenje o osposobljenosti u slučajevima međunarodnog javnog prevoza vozilima do 3,5 tona i 6 tona najveće dozvoljene mase, kao i za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe nezavisno od mase vozila.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 24.08.2016.
Naslov: Redakcija