Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE: Smanjenje poreskog opterećenja rada znatno bi doprinelo povećanju konkurentnosti domaće privrede i njenih proizvoda, povećanju privlačnosti Srbije za strane investitore, manjoj nezaposlenosti, a pre svega suzbijanju sive ekonomije. Jedan od predloga je uvođenje progresivnog sistema oporezivanja rada, jer bi na taj način moglo znatno da se smanji poresko opterećenje najnižih zarada bez smanjivanja ukupnih poreskih prihoda


Porez i doprinosi na minimalnu zaradu od 21.056 dinara iznose 12.407 dinara što znači da poslodavac u ovom trenutku mora da izdvoji 33.463 dinara na minimalnu zaradu. Podela na doprinose koje plaća poslodavac i one koje plaća zaposleni po mnogo čemu je knjigovodstvene prirode, a u stvarnom životu je fiktivna, jer u praksi radnik prima neto platu, a socijalne doprionose (bilo da su na teret poslodavca ili zaposlenog) kao i porez na zaradu administrira i državi uplaćuje poslodavac. Smanjenje poreskog opterećenja rada, pogotovo kada su u pitanju najniže zarade, znatno bi doprinelo povećanju konkurentnosti srpske privrede i njenih proizvoda, povećanju privlačnosti Srbije za strane investitore, manjoj nezaposlenosti, a pre svega suzbijanju sive ekonomije.

Ukoliko se smanji poresko opterećenje rada smanjiće se i cena rada, a država će postati privlačnija za domaće i strane investicije stvarajući uslove za ekonomski rast i zapošljavanje. Korist od manjeg oporezivanja rada na kraju imaju svi – i privredinici i radnici. U evropskim zeljama zabeležen je pad u poreskom opterećenju rada tokom proteklih dvadeset godina i to u cilju održanja ili povećanja konkurentnosti radne snage.

Jedan od predloga je uvođenje progresivnog sistema oporezivanja rada, jer bi na taj način moglo znatno da se smanji poresko opterećenje najnižih zarada bez smanjivanja ukupnih poreskih prihoda. Na taj način bi se znatno povećala konkurentnost radno-intenzivnih privrednih grana u Srbiji, u kojima postoji i najžešća međunarodna konkurencija i stvorili uslovi za oživljavanje privredne proizvodnje, kao i povećanja privrednog rasta i privredne zaposlenosti.

Još jedan predlog je da se na nivou grane utvrđuje minimalna cena rada, kao u Nemačkoj jer nisu u svakoj grani isti uslovi poslovanja. Ovo je posebno karakteristično za građevinarstvo ili poljoprivredu, u ovim granama veliki broj preduzeća isplaćuju minimalac u zimskim mesecima kada nema posla.

Ovo je samo jedan od uslova koji utiče na konkurentnost srpske privrede i celokupan poslovni ambijent. Zajedno sa smanjenjem poreskog opterećenja zarada mora se uvesti red u parafiskalnim nametima kako bi se tačno znalo šta se kome plaća za koju uslugu i po kojoj ceni kao i predvidivost finansijskih i nefinansijskih davanja, a ne da se preko noći privredi uvode novi milionski nameti. Pravna i finansijska nepredvidivost destimuliše investitore da krenu u ozbiljne projekte, a preduzeća ne mogu dugoročno da planiraju svoje poslovanje.

Izvor: Vebsajt Unija poslodavaca Srbije, 29.08.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija