Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O MERILIMA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA: Rok da se na konkursima izabere 700 direkora javnih preduzeća na svim nivoima ističe 4. marta 2017. godine. Izuzetak su direktori izabrani pre donošenja novog Zakona o javnim preduzećima


Do 4. marta 2017. godine, sva javna preduzeća moraće da imaju direktore koji su izabrani na konkursu. Kandidati će morati da imaju završene najmanje četvorogodišnje studije, najmanje pet godina radnog iskustva i tri godine iskustva na poslovima kojima se bavi preduzeće kojim upravljaju. Proveru znanja moraju da prođu svi.

Departizacija je jedna od najčešće pominjanih reči izbornih kampanja. Namera je i nove Uredbe o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća ("Sl. glasnik RS", br. 65/2016 - dalje: Uredba) za izbor direktora javnih preduzeća, prema kojoj bi bodove trebalo da donosi stručnost, ne partijska knjižica. Pre fotelje, budući direktor moraće u klupu da uradi test.

"Predviđa se provera poznavanja jedne ili više oblasti delatnosti javnog preduzeća, poznavanje propisa. Proveravaju se veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, rukovođenja, organizacionih sposobnosti, komunikacije, strateškog planiranja i upravljanja i veštine upravljanja resursima", navodi se u Uredbi.

Ocene su od jedan do tri. Bodovaće se radni staž, obrazovanje, znanje stranih jezika, rad na računaru.

"Tu je irelevantno ocenjivanje godina iskustva ili stručne spreme, recimo da se doktorska titula vrednuje 50 odsto više nego fakultet, iako nije možda od suštinskog značaja za upravljanje javnim preduzećima. Dobro je što će se Uredba primenjivati i na lokalna i na pokrajinska javna preduzeća što do sada nije bio slučaj", kaže Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.

Uredba predviđa da Komisija u razgovoru sa kandidatom procenjuje i kvalitet napravljenog programa i plana rada preduzeća.

Rok da se na konkursima izabere 700 direkora javnih preduzeća na svim nivoima ne važi za one koji su izabrani pre donošenja novog Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), pre pola godine.

Izvor: Vebsajt RTS, Sanja Ljubisavljević, 29.08.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija