Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O LEGALIZACIJI OBJEKATA: Novim propisom biće predviđeno da uknjižba objekata sagrađenih bez građevinske dozvole košta 5.000 dinara, uz prilaganje geodetskog snimka i dokaza o svojini


Od 2000. godine država je u više navrata pokušavala da reši problem nelegalne gradnje objekata, kojih u Srbiji ima oko milion i po.

Novi Zakon o legalizaciji objekata, čije se donošenje čeka, trebalo bi da se primenjuje od jeseni 2015. godine. Njime se predviđa da će za građane koji su bez građevinske dozvole zidali za svoje potrebe uknjižba biti do 5.000 dinara, kao i da moraju imati geodetski snimak i dokaz o svojini.

Problem su investitori koji su dobijali dozvole za gradnju na tuđim parcelama i gradili više od dozvoljenog, prodavali nekretnine i nestajali, ostavljajući vlasnicima parcela i kupcima stanova da izvuku deblji kraj.

Stručnjaci smatraju da legalizacija mora da se tretira kao elementarna nepogoda, kao i da je potrebno ispitati javna preduzeća koja su odobravala priključke za vodu i struju nelegalnim objektima. Takođe navode i da je potrebno da se pri dobijanju građevinske dozvole precizira da je investitor dužan da plati legalizaciju a ne, kao do sada, da taj teret pada na kupce stanova i vlasnike parcela.

Arhitekte smatraju da se mora pojačati nadzor na svim objektima koji su u izgradnji.

Problem je, kažu stručnjaci, i novac koji je država godinama gubila jer vlasnici nelegalizovanih objekata godinama nisu plaćali obaveze - njihovi kvadrati za nadležne su i dalje nevidljivi.

Izvor: Vebsajt RTS, 29.08.2015.