Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Primena ovog propisa počinje 11. oktobra 2015. godine. Cilj propisa je da spreči da se tehnološkim viškom proglase zaposleni koji ispunjavaju uslov za penziju i tako im se isplate otpremnine, da spreči/smanji otpuštanje radnika u slučajevima kada je moguće racionalizaciju realizovati penzionisanjem i preraspodelom zaposlenih


Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon), koji će početi da se primenjuje od 11. oktobra 2015. godine, ima za cilj:

1) da se spreči da se tehnološkim viškom proglase zaposleni koji ispunjavaju uslov za penziju i tako im se isplate otpremnine,

2) da spreči/smanji otpuštanje radnika u slučajevima kada je moguće racionalizaciju realizovati penzionisanjem i preraspodelom zaposlenih.

Penzionisanje u slučajevima kada se organizacija posla ne menja, pa to upražnjeno mesto mora stoga biti popunjeno novozaposlenima, ne ispunjava ciljeve Zakona, saopšteno je iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Članom 20. ovog Zakona, dodaje se, jasno definiše prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju i daje mogućnost sporazumevanja između poslodavca i zaposlenog o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja u cilju obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih funkcija organizacionog oblika.

U saopštenju se naglašava da su te odredbe pisane u cilju očuvanja procesa rada, istovremeno pronalazeći mogućnosti za neophodne uštede, kao i odgovornog ponašanja u javnom sektoru.

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)

Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju

Član 20

Zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na otpremninu u skladu sa propisima kojima se uređuje njegov radno-pravni status.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, radni odnos zaposlenog u javnom sektoru iz stava 1. ovog člana ne prestaje ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja, u cilju obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih funkcija organizacionog oblika.

Sporazumom iz stava 3. ovog člana može se utvrditi nastavak radnog odnosa zaposlenog najduže do navršenja 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Sporazum iz stava 3. ovog člana zamenjuje odredbe ugovora o radu, odnosno rešenje o zasnivanju radnog odnosa u delu kojim se uređuje vrsta i dužina trajanja radnog odnosa.

Poslodavac može, u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za prestanak radnog odnosa iz stava 1. ovog člana, pribavljati podatke iz službene evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, zaposlenom kome je navršenje radnog veka i nastavak radnog odnosa nakon navršenja radnog veka uređen posebnim zakonom, radni odnos prestaje u skladu sa posebnim zakonom.

Odredba stava 7. ovog člana ne primenjuje se na državne službenike. 

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Redakcija, 28.08.2015.