Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DA LI JE SMANJENJEM PENZIJA PREKRŠENA ODREDBA USTAVA RS DA SE DOSTIGNUTI NIVO LJUDSKIH PRAVA NE SME SMANJIVATI?


Bivši sudija Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević ocenio je da je Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 - dalje: Zakon) neustavan i u suprotnosti sa Evopskom socijalnom poveljom, koju je Republika Srbija ratifikovala.

Ivošević je naveo da Zakon kojim su umanjene penzije, devastira odredbu Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) da dostignuti novi ljudskih prava ne sme da se smanjuje.

Član 58 stav 1 Ustava jamči mirno uživanje svojine i drugih imovinskih prava stečenih na osnovu zakona.

Član 58 stav 2 Ustava propisuje da pravo svojine može da bude oduzeto ili ograničeno, ali samo u javnom interesu koji je utvrđen zakonom i to uz naknadu.

Ivošević je je istakao da je Zakon u suprotnosti i sa Evropskom socijalnom poveljom koja potpisnike obavezuje da svoj sistem socialne sigurnosti održava na zadovoljavajućem nivou i postepeno poboljšava.

Udruženje sindikata penzionera Srbije predalo je 27. novembra 2014. godine Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, kojim su sve penzije veće od 25.000 dinara od decembra 2014. godine umanjene po stopi od 22, odnosno 25 procenata.

USTAV REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

Ograničenja ljudskih i manjinskih prava

Član 20

Ljudska i manjinska prava zajemčena Ustavom mogu zakonom biti ograničena ako ograničenje dopušta Ustav, u svrhe radi kojih ga Ustav dopušta, u obimu neophodnom da se ustavna svrha ograničenja zadovolji u demokratskom društvu i bez zadiranja u suštinu zajemčenog prava.

Dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može se smanjivati.

Pri ograničavanju ljudskih i manjinskih prava, svi državni organi, a naročito sudovi, dužni su da vode računa o suštini prava koje se ograničava, važnosti svrhe ograničenja, prirodi i obimu ograničenja, odnosu ograničenja sa svrhom ograničenja i o tome da li postoji način da se svrha ograničenja postigne manjim ograničenjem prava.

Pravo na imovinu

Član 58

Jemči se mirno uživanje svojine i drugih imovinskih prava stečenih na osnovu zakona.

Pravo svojine može biti oduzeto ili ograničeno samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne.

Zakonom se može ograničiti način korišćenja imovine.

Oduzimanje ili ograničenje imovine radi naplate poreza i drugih dažbina ili kazni, dozvoljeno je samo u skladu sa zakonom.

Izvor: Vebsajt RTV, Redakcija, 27.08.2015.