Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Deca sa invaliditetom imaju pravo na porodičnu penziju od oba roditelja, pri čemu ukupna primanja ne mogu preći najviši iznos penzije


Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon) predviđa da osobe sa invaliditetom imaju pravo na porodičnu penziju od oba roditelja, bez obzira na godine starosti - i to trajno. Isto pravo važi i za decu koja nisu invalidi i koja se školuju, ali najduže do 26. godine života.

Zakon predviđa, kažu u Fondu PIO, da deca bez oba roditelja imaju pravo na porodičnu penziju i od jednog i od drugog roditelja, posle njihove smrti. U tom slučaju, penzija se određuje kao jedna, i ne može preći najviši iznos penzije, koji po Zakonu iznosi 122.386,41 dinar (posle umanjenja penzija - 98.489,80 dinara).

U Fondu PIO navode i da ukoliko su ispunjeni svi potrebni uslovi, dete ostvaruje pravo na porodičnu penziju preminulog roditelja, bez obzira na to da li i drugi roditelj prima penziju.

Ukoliko pravo na penziju ostvaruje samo jedan član porodice, u ovom slučaju dete, ona iznosi 70 odsto od penzije koju je pokojnik primao, ili bi je imao u momentu smrti, dok bi za dva člana porodice, ukoliko bi pravo na porodičnu penziju ostvarili i dete i drugi roditelj, ili dva deteta, ona iznosila 80 procenata.

Invalidno dete, kao korisnik porodične penzije, može, ukoliko ispunjava uslove, da pravo na novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć ostvari preko Fonda PIO. Ova nadoknada u tom slučaju iznosi 15.175 dinara mesečno, oko četiri puta više od gradske.

U Fondu PIO objašnjavaju da dete stiče pravo na porodičnu penziju ako je nesposobno za samostalan život i rad, dok ta nesposobnost traje - najčešće doživotno. Uslov je da je nastala do uzrasta kada se deci obezbeđuje pravo na porodičnu penziju, odnosno do 15 godina života. A ukoliko je na školovanju najduže do 26 godina - u zavisnosti koju školu pohađa.

Dete stiče pravo na porodičnu penziju ako je nesposobno za samostalan život i rad i u slučaju da je ta nesposobnost nastala posle 15. godine, odnosno ako je na školovanju najduže do 26 godina - u zavisnosti koju školu pohađa. Uslov je da je ta nesposobnost nastala pre smrti osiguranika, to jest korisnika i da je on izdržavao to dete do svoje smrti.

To znači, pojašnjavaju u PIO Fondu, da dete ne može da stekne pravo na porodičnu penziju, ako je nesposobnost nastala posle smrti osiguranika.

Ako je dete ostvarilo pravo na porodičnu penziju po smrti jednog roditelja, potrebno je da, pri podnošenju zahteva za porodičnu penziju po smrti drugog roditelja, dostavi i kopiju prvobitnog rešenja o ostvarenom pravu, zaključuju u PIO Fondu.

Izvor: Vebsajt Politika, 29.08.2015.