Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Prosvetni sindikati smatraju da Zakon diskriminiše prosvetne radnice, jer im uskraćuje pravo da rade koliko i muškarci


Učiteljice i nastavnice koje napune 60,5 godina i imaju bar 15 godina staža moraće u penziju. Ovako kaže Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon), a isto potvrđuju i u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sindikati procenjuju da će ta novina u penziju poslati najmanje 3.000 prosvetnih radnica.

Problem više, upozoravaju prosvetari, predstavlja to što Zakon počinje da se primenjuje od 11. oktobra 2015. godine, pa će ove nastavnice moći da započnu školsku godinu, da prime novu generaciju đaka, a onda će morati u penziju.

Prema rečima predsednika Sindikata obrazovanja Srbije, Branislava Pavlovića, Zakon na ovaj način diskriminiše prosvetne radnice, jer im uskraćuje pravo da rade koliko i muškarci. Navodi i da će Ustavnom sudu podneti inicijativu za ocenu ustavnosti ovog Zakona, kao i da su uputili dopise Poverenici za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitniku građana i skupštinskim odborima.

Odredbe Zakona i instrukcije direktorima kako će da ih primenjuju poslao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Srđan Verbić. U njima piše da žene uslov za starosnu penziju stiču sa 60,5 godina i 15 godina staža. Napomenuto je i da "će samo izuzetno poslodavac i zaposleni moći da se sporazumeju o nastavku radnog odnosa", a da ovaj izuzetak treba koristiti samo kada nije moguće obezbediti odgovarajuću zamenu preuzimanjem ili konkursom. Pošto u školstvu nema nezamenljivih, jer prosvetara svih struka ima među tehnološkim viškovima i na tržištu rada, ova "olakšica" ticaće se neznatno malog broja prosvetara.

Iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave saopštili su, između ostalog, da je svrha zakona da se spreči da se tehnološkim viškom proglase zaposleni koji ispunjavaju uslov za penziju i tako im se isplate otpremnine, kao i da se spreči ili smanji otpuštanje radnika u slučajevima kada je moguće racionalizaciju realizovati penzionisanjem i preraspodelom zaposlenih.

Prosvetarima su ovog leta već jednom menjana pravila prema kojima idu u penziju. Naime, izmenjen je Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje i 68/2015), koji je u penziju slao sve prosvetare čim ispune jedan uslov - starosni ili dužinu staža, dok su svi ostali zaposleni mogli da rade do ispunjenja oba uslova ili maksimalnih 65 godina starosti.

Izvor: Vebsajt Novosti, 29.08.2015.