Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OD 1. AVGUSTA PRIMENJUJU SE USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI TAKSI OBJAVLJENI U "SL. GLASNIKU RS", BR. 98/2020 OD 10.7.2020. GODINE


U pravnoj bazi je objavljen "Službeni glasnik RS", br. 98/2020 od 10.7.2020. godine, u kome su objavljeni usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi.

Naime, od 1. avgusta treba da se primenjuju usklađeni dinarski iznosi taksi, pa su isti uneti u Tarifu Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - ispr. i 98/2020 - usklađeni din. izn.).

U istom broju objavljena je i Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020).

Izvor: Redakcija, 30.7.2020.