Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKE O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE I ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA RADI UBLAŽAVANJA POSLEDICA PANDEMIJE COVID-19 U CILJU OČUVANJA STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA: Po isteku dvomesečnog moratorijuma postoje tri opcije za otplatu kredita. Prva je da se redovna kamata linearno rasporedi na ostatak duga, a da se vremenski period kredita produži za 60 dana. Druga je da građani plate samo kamatu, a da se za 60 dana produži kredit. I treća opcija jeda se plati sve odjednom


Narodna banka Srbije donela je odluku o novom odlaganju otplate kredita za dva meseca. Šta to znači, na koje pozajmice se odnosi, a na koje ne i kakav je računica na kraju - govorio je Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije....

Vladimir Vasić je rekao da je zastoj u otplati kredita još jedna mera koja će pomoći privredi i građanima da se prebrodi period izazvan epidemijom koronavirusa.

Objasnio je da se mera odnosi na kredite i kreditne proizvode kao što su dozvoljeni minusi i kreditne kartice.

Vasić je rekao da je situacija slična, kao kada je donet moratorijum u martu. Građani koji žele zastoj u otplati ne moraju da se jave banci.

Oni koji žele da nastave redovno sa plaćanjem obaveza mogu da kontaktiraju banku telefonom, poštom ili na drugi način koji predvidi banka.

Kako je rekao Vasić, kada prođu dva meseca, oni koji su izabrali zastoj u otplati imaju tri opcije.

Prva opcija je da se redovna kamata linearno rasporedi na ostatak duga, a da se vremenski period kredita produži za 60 dana.

Druga opcija je da građani plate samo kamatu, a da se za 60 dana produži kredit.

I treća opcija jeda se plati sve odjednom.

Primera radi, rata stambenog kredita od 300 evra biće veća u proseku za oko 700 dinara, ako se izabere prva opcija.

Vladimir Vasić je rekao da su banke likvidne i visoko kapitalizovane i da imaju snagu i mogućnost da to izdrže. Takođe, on veruje da će ovaj put biti manje klijenata koji će izabrati zastoj u otplati nego što je to bilo u martu.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na vanrednoj sednici usvojio propise kojima dužnicima banaka i davalaca finansijskog lizinga omogućava da dodatno odlože obaveze po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i lizinga.

Izvor: Vebsajt RTV, 28.07.2020.
Naslov: Redakcija