Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MEĐUDRŽAVNO TELO ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA: Srbija i dalje u grupi "rizičnih" zemalja


Međudržavno telo za borbu protiv pranja novca (FATF) objavilo je da se Srbija i dalje nalazi na listi zemalja sa "strateškim manjkavostima" u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Na listu te međunarodne organizacije Srbija je stavljena u februaru ove godine. Sada je FATF revidirao listu zemalja koje predstavljaju rizik za međunarodni finansijski sistem i sa nje su skinuti Irak i Vanuatu, ali ne i Srbija.

U svom poslednjem izveštaju FATF navodi da je neophodno da Srbija nastavi sa implementacijom akcionog plana za rešavanje strateških nedostataka u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

FATF ističe da su napravljeni pomaci, ali ponavlja pojedine preporuke koje su istaknute i u izveštaju iz februara, poput uspostavljanja boljeg nadzora nad advokatima, neophodnosti praćenja politički eksponiranih lica i elektronskih transfera novca u skladu sa FATF standardima.

Posebno je naglašeno da država mora da demonstrira primenu postojeće zakonske regulative.

Od februara do danas sa liste rizičnih zemalja su skinuti Irak i Vanuatu, a na njoj su, pored Srbije, trenutno i Etiopija, Pakistan, Šri Lanka, Sirija, Trinidad i Tobago, Tunis i Jemen.

Izvor: Vebsajt RTV, 28.07.2018.
Naslov: Redakcija