Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SRBIJA PONOVO ODBILA DA POTPIŠE OPCIONI PROTOKOL UN O EKONOMSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA: Usvajanjem protokola pojedinci ili grupe bi mogli da, nakon iscrpljivanja domaćih pravnih lekova, potraže pravdu pred Komitetom UN


Činjenica da je Srbija ponovo odbila da potpiše Opcioni protokol UN o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima predstavlja još jednu potvrdu da uporno i sistematski odbija da sopstvenim građanima omogući ostvarivanje prava pred međunarodnim institucijama.

Osobe kojima su smanjene penzije, koje ne mogu da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu ili građane koji se nalaze u postupcima prinudnih iseljenja, država je tako sprečila da progovore o svojim problemima na nekom drugom mestu, u slučaju kada domaće pravosuđe nema sluha za njih.

Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE) je naveo i da bi usvajanjem pomenutog protokola pojedinci ili grupe mogli da potraže pravdu pred Komitetom za ekonomska, socijalna i kulturna prava UN, nakon iscrpljivanja domaćih pravnih lekova.

Nataša Nikolić iz Beogradskog centra za ljudska prava ukazala je da izveštaji mnogih nevladinih organizacija godinama ukazuju na najmasovnije kršenje ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji, zbog čega je usvajanje protokola i te kako neophodno.

"Uočena su kršenja u pogledu diskriminacije na radu, socijalnog obezbeđenja i stanovanja, kao i po pitanju nezaposlenosti, koja je fingirana. Zabeleženo je i veoma dugačko trajanje radnih sporova, što premašuje bilo kakvo pravo na efikasno suđenje", navela je Nikolić.

Odluka da se ne pristupi protokolu nije samo stvar nemara prema građanima, već je dobro proračunata, ukazali su za VOICE stručnjaci i dodali da bi njegovo usvajanje dovelo do toga da sva kršenja socijalnih i ekonomskih prava u državi isplivaju na površinu pred međunarodnom zajednicom, jer bi država bila u obavezi da redovno podnosi izveštaj Komitetu.

Danilo Ćurčić iz A11 Inicijative za ekonomska i socijalna prava ukazao je da je odluka o odbijanju da se potpiše protokol doneta interno, unutar državnih organa, bez konsultovanja sa nevladinim organizacijama i ostatkom javnosti.

On je ocenio da je prema svim objektivnim kriterijumima, stanje ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji "na zabrinjavajućem nivou" a da su trendovi takvi da se ta prava sistemski krše.

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević ocenio je da je Srbija trebalo da potpiše i ratifikuje protokol.

"Svaki pritisak, medijski i javni, dobar je kako bi se ukazalo na to šta država i njeni građani gube i da se malo bolje objasni zašto se Srbija za tako nešto odlučila", ukazao je Antonijević.

Izvor: Vebsajt N1, 29.07.2018.
Naslov: Redakcija