Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA: Za vozila koja su prepravljena obavezna je provera da li vozilo poseduje odgovarajuće Uverenje o ispitivanju vozila, koje izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja. U suprotnom se pregled ne može obaviti


Agencija za bezbednost saobraćaja saopštila je da je stupanjem na snagu odredbi Pravilnika o tehničkom pregledu vozila ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018), za vozila koja su prepravljena, obavezna provera da li vozilo poseduje odgovarajuće Uverenje o ispitivanju vozila, koje izdaje Agencija.

Agencija za bezbednost saobraćaja je uspostavila aplikaciju kroz koju tehnički pregledi vrše provere da li je za vozilo izdato Uverenje o ispitivanju vozila u skladu sa propisima.

Ukoliko se uverenje ne nalazi u bazi podataka Agencije, tehnički pregled se obustavlja dok se ne izvrše potrebne provere.

Ukoliko se ustanovi da uverenje koje je stranka dostavila na uvid tehničkom pregledu, nije u skladu sa zakonskim odredbama ne može se uraditi tehnički pregled vozila.

Proverama dokumenata koje su stranke dostavljale tehničkim pregledima, ustanovljeno je da određen broj uverenja nije izdala Agencije za bezbednost saobraćaja, kao ni neka od organizacija koje su u prethodnom periodu bile ovlašćene za poslove ispitivanja vozila.

U saopštenju se apeluje na sve vlasnike vozila, da ukoliko rade prepravke na svojim vozilima, poštuju propise i informišu se na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja o postupku ispitivanja vozila, kako bi izbegli eventualne neprijatnosti.

Kako doći do uverenja?

Da bi došli do ovog važnog papira, vozači najpre moraju spremiti 6.610 dinara, a onda podneti zahtev za ispitivanje prepravljenih vozila Agenciji. Obrazac zahteva može se preuzeti sa veb stranice Agencije.

Uz njega vozač dostavlja odgovarajuću dokumentaciju prema Pravilniku i to najmanje:

  • dokumentaciju o vozilu, opremi i delovima
  • podatke o vozilu koje se smatra predmetom prepravke
  • naznaku i opis prepravke
  • odgovarajuću tehničku dokumentaciju (opis, skice, crteži) u zavisnosti od vrste prepravke
  • dokaz da je prepravka izvršena u skladu sa smernicama koje određuje proizvođač vozila koje se prepravlja ili na način za koji je proizvođač potvrdio da se može izvesti na vozilu
  • izjavu proizvođača, nadgrađivača ili izvršioca prepravke o usaglašenosti prepravke sa prilogom proizvođača vozila ili ugrađenim elementima
  • dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u iznosu od 310 dinara
  • dokaz o plaćenoj ceni usluge obrade dokumentacije za ispitivanje vozila u iznosu od 3.300 dinara.

Kada ovlašćeno pravno lice za ispitivanje vozila izda Pozitivan izveštaj o ispitivanju, podnosilac zahteva je dužan da izvrši tehnički pregled, a posle pregleda i overe da je vozilo tehnički ispravno on dostavlja izveštaj ovlašćenom pravnom licu uz dokaz o plaćenoj ceni usluge izdavanja uverenja o ispitivanju vozila u iznosu od 3.000 dinara. Tek tada Agencija za bezbednost saobraćaja mu izdaje Uverenje o ispitivanju.

Izvor: Vebsajt Danas i Blic, 27.07.2018.
Naslov: Redakcija