Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU: Javna rasprava će trajati do 18. avgusta 2015. godine


Na predlog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Odbor za privredu i finansije, doneo je 29. jula 2015. godine, odluku o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 30. jula do 18. avgusta 2015. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa i organizacija, naučna i stručna javnost, kao i druga zainteresovana lica, koji u vreme trajanja javne rasprave, svoje primedbe, predloge i sugestije, mogu dostaviti Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, putem elektronske pošte na e-mail adresu: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprava za poljoprivredno zemljište, Obilićev venac 9-11.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu, prema rečima ministarke poljoprivrede i zaštite životne sredine, Snežane Bogosavljević Bošković, predviđa efikasnije raspolaganje zemljištem i oštrije kažnjavanje onih koji zloupotrebljaju i uzurpiraju poljoprivredno zemljište.

Bogosavljević Bošković je podsetila da se od raspoloživih 490.000 hektara obradivog državnog zemljišta u zakup godišnje izdaje oko 250.000 hektara i od toga se ostvaruje godišnji prihod od gotovo 50 miliona evra.

"Jasno je da se skoro polovina raspoloživih obradivih površina državnog zemljišta ne izlicitira, a takođe jedan deo uzurpiraju NN lica koji koriste zemljište, a ne učestvuju u postupku javnog nadmetanja i ne plaćaju nadoknadu", navela je ministarka.

Ona je istakla da se zbog toga gube značajna sredstva koja u ukupnim prihodima ostvarinim od izdavanja zemljišta u zakup učestvuju sa čak trećinom, a drugi deo zemljišta koji nije izlicitiran ostaje neobrađen.

Bogosavljević Bošković je istakla da su Nacrtom zakona po prvi put uvedene novčane sankcije za uzurpatore, kao i obaveza plaćanja trostrukog iznosa najviše prosečne postignute cene po hektaru na teritoriji okruga na kom se nalazi uzurpirano poljoprivredno zemljište u državnoj svojini.

Uvodi se odredba kojom će jedinica lokalne samouprave moći da donese odluku o skidanju useva na zemljištu na kom je zapisnikom poljoprivrednog inspektora utvrđena uzurpacija.

Nacrt zakona, navela je ona, utvrđuje i novi period izdavanja zemljišta u zakup i produžetak sa dosadašnjih 20 na 25 godina, što će doprineti sigurnosti zakupaca za veće i dugoročnije investicije.

Predlog je da se poljoprivredno zemljište koje nije izdavano u zakup najmanje tri godine da na besplatno korišćenje na period od pet godina.

Takode, uvedena je obaveza vođenja knjige polja i uspostavljanja plodoreda što važećim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon i 41/2009) nije bilo predviđeno, zbog pravilnog iskorišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Uvedena je i odredba koja se odnosi na donošenje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u zakonskom roku odnosno do 31.marta.

Time je omogućeno da ministar finansija privremeno obustavi prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade toj jedinici lokalne samouprave dok jedinica lokalne samouprave ne donese Godišnji program.

Sastavni deo predloga zakona koji je potekao od predstavnika udruženja poljoprivrednika je i da se deo državnog poljoprivrednog zemljišta proda poljoprivrednicima. Uslov je da isti nemaju posed veći od 30 hektara, a mogu da kupe maksimalno 20 hektara.

Ministarka očekuje da se ovaj zakonski propis na jesen nađe u skupštinskoj proceduri.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 30.07.2015.