Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Od 30 jula 2015. godine počela puna kontrola neregistrovanih subjekata. Inspekcijski uviđaj u stambenom prostoru se može izvršiti uz pristanak držaoca ili naredbu nadležnog suda koja će se izdavati po hitnom postupku za 48 sati od prijave. Uviđaj će moći da bude iznenadan i nenajavljen. Inspektori mogu da zaplene robu, a postoji mogućnost i pokretanja krivične, prekršajne ili prijave za privredni prestup


Primena Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon) u delu kojim se uređuje postupanje inspekcija prema neregistrovanim subjektima, kao i poslodavcima kod kojih radnici rade "na crno" počela je od 30. jula 2015. godine, izjavila je ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Kori Udovički, ističući da je cilj da se poveća zakonitost i bezbednost poslovanja u svim oblastima.

Zakonom koji je usvojen u aprilu 2015. godine predviđena su ovlašćenja i dužnosti svake inspekcije, da u svojoj oblasti obavljaju nadzor nad neregistrovanim subjektima i primenjuju prinudne inspekcijske upravne mere.

Takođe, obaveza je svih inspekcija da reaguju kada primete da se nelegalno radi i u onim oblastima koje nisu pod njihovom nadležnošću.

Ministarka je dodala da će se praviti procene i na svaki način dolaziti do informacija i saznanja o neregistrovanim delatnostima, kao i da građani inspektore mogu da informišu o tome, a biće im date smernice kako da se postupanje prilagodi novim uslovima.

Udovički je rekla da trenutno nema tačnih informacija koliko je neregistrovanih subjekata, ali da očekuje da će sada njihov broj opasti.

"Već sada dobijamo informacije da su neke klanice u severnobačkom okrugu koje su radile neregistrovano, počele da formalizuju rad, što ohrabruje", rekla je ministarka.

Udovički je navela da je uspostavljena Komisija za kordinaciju rada isnspekcija i da je primpremljen Nacrt akcionog plana kako da se inspekcije ojačaju, a ulagaće se u obuke, kordinaciju, unapređenje kapaciteta...

Udovički je dodala da će od 30. septembra 2015. godine početi da se primenjuje odredba Zakona prema kojoj su inspekcije dužne da reaguju ne samo u slučaju rada neregistrovanih subjekata, već i u slučaju da vide bilo koje aktivnosti za koje nisu nadležne, moraju da preduzmu mere.

Zakonom je predviđeno da inspektori mogu da kontrolišu stanove za koje se sumnja da se u njima vrši neki neprijavljeni posao. Ukoliko inspektore vlasnik ili zakupac stana ne pusti da izvrše kontrolu, oni za ulaz u stan dobijaju saglasnost suda, koji će se izdavati po hitnom postupku za 48 sati od prijave. Uviđaj će, za razliku od dosadašnje prakse, moći da bude iznenadan i nenajavljen.

U slučaju da vlasnik stana odbije da primi inspektore i pored naloga suda, policija je dužna da obezbedi ulazak u stan.

Uviđaj se vrši u prisustvu dva punoletna svedoka, a u slučaju da postoji procena da je rizično, pretres može biti i bez svedoka.

Inspektori mogu i da zaplene robu, a postoji mogućnost i pokretanja krivične, prekršajne ili prijave za privredni prestup.

Onima koji posluju nelegalno će biti predloženo da se registruju, a ukoliko to ne urade kazne su od 50.000 do dva miliona dinara.

Izvor: Vebsajt Tanjug, Redakcija 30.07.2015.