Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 30. jula 2015. godine održane sednice Odbora za zdravlje i porodicu, Odbora za spoljne poslove, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije - razmotreno više predloga zakona i amandmana na predloge zakona


133. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici održanoj 30. jula 2015. godine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio je 29 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju i ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je razmotrio 52 amandmana podnetih na Predlog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i 113 amandmana podnetih na Predlog zakona o udžbenicima i ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju narodni poslanici su podneli 14 amandmana, a Odbor je ocenio da samo amandman na član 4. koji su podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja podneto je četiri amandmana, a Odbor je ocenio da samo amandman na član 2. koji je podnela grupa narodnih poslanika PG BT – SDS, ZZS, ZS i amandman na član 2. koji je podnela grupa narodnih poslanika Demokratske stranke nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je razmotrio i jedan amandman na Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju i četiri amandmana na Predlog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koje je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije i ocenio da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

40. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 30. jula 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, dva predloga zakona koji su uvršteni na dnevni red Šestnaestog vanrednog zasedanja u 2015. godini.

Na Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju narodni poslanici podneli su ukupno 29 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili devet. Odbor je na sednici podneo i jedan svoj amandman na član 52. Predloga zakona.

Na Predlog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, od strane Vlade i Odbora, prihvaćeno je 19 od ukupno 52 podneta amandmana. Na sednici su podneta i četiri odborska amandmana, na članove 42, 91, 94. i 158. Predloga zakona.

Sednici je, ispred Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prisustvovao Saša Stojanović, pomoćnik ministra sa saradnicima.

25. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

Na sednici održanoj 30. jula 2015. godine, članovi Odbora za zdravlje i porodicu diskutovali su o sprovođenju i primeni zakona u delu koji se odnosi na kontinuiranu edukaciju i licenciranje zdravstvenih radnika.

Otvarajući sednicu, predsednica Odbora prof. dr Slavica Đukić Dejanović ukazala je na značaj teme kontinuirane edukacije u cilju unapređenja sistema zdravstvene zaštite.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja prof. dr Berislav Vekić upoznao je članove Odbora sa Predlogom izmena Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika i Pravilnika o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji članova komora zdravstvenih radnika Srbije koje je pripremila Radna komisija Ministarstva zdravlja.

Članovi Odbora i prisutni predstavnici strukovnih lekarskih udruženja diskutovali su o značaju kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika, kriterijumima za oduzimanje licence zbog nepraćenja kontinuirane medicinske edukacije, akreditaciji edukatora, kvalitetnoj zaštiti bolesnika i održavanju kompetentnosti lekara i drugih zdravstvenih radnika.

U raspravi su učestvovali predstavnici Lekarske komore Srbije, Stomatološke komore, Farmaceutske komore, Komore biohemičara Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.

36. sednica Odbora za spoljne poslove

Članovi Odbora za spoljne poslove su na sednici održanoj 30. jula 2015. godine, usvojili više inicijativa za posete u narednom periodu, konstatovali redovne aktivnosti stalnih delegacija Narodne skupštine i usvojili izveštaje o realizovanim posetama i kontaktima u prethodnom periodu.

U nastavku sednice, članovi Odbora su razmotrili i predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o međunarodnim merama ograničavanja i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o sukcesiji i konsolidaciji biletaralnih ugovora.

Predloge zakona obrazložili su predstavnici Ministarstva za spoljne poslove, navodeći da bi se donošenjem zakona o međunarodnim merama ograničavanja ispunila obaveza poštovanja i sprovođenja međunarodnih mera ograničavanja, u skladu sa međunarodnim pravom i obavezama koje proističu iz članstva u međunarodnim organizacijama (Ujedinjene nacije). Pomoćnik ministra Branimir Filipović istakao je da će donošenjem ovog zakona biti ispunjena jedna od obaveza iz Pregovaračkog poglavlja 31 – Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika, što je predviđeno Nacionalnim planom za usvajanje pravnih tekovina EU.

Na ovoj sednici, konstituisana je PGP sa Etiopijom i za predsednika PGP izabrana je narodna poslanica Zlata Đerić.

Odbor je prihvatio izmene i dopune članova u Poslaničkim grupama prijateljstava sa Maltom, Bahreinom, i Republikom Korejom.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 30.07.2015.