Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Od avgusta 2015. godine osnovice penzijskog osiguranja za građane koji sami plaćaju doprinos više za 6,95 odsto


Za građane koji sami plaćaju doprinos za penzije od uplate za avgust 2015. godine važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 6,95 odsto, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Te osnovice su više zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu.

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju.

Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklađeni din. izn.), najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 21.506 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 307.225 dinara.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.591,56 do 79.878,50 dinara.

Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za avgust, septembar i oktobar 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 30.07.2015.