Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAJAVLJENE IZMENE ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA I IZRADA ZAKONA O STIMULISANJU INVESTICIJA: KONTROLA PROFESIONALIZACIJE UPRAVLJANJA U JAVNIM PREDUZEćIMA BIćE POVERENA DRI


Ministar privrede i v.d. ministra finansija Dušan Vujović izjavio je da će Državna revizorska institucija (DRI) biti glavni sudija koji će sprovoditi kontrolu u upravljanju javnih preduzeća, što će biti regulisano Zakonom o javnim preduzećima koji je sledeći na redu za usvajanje u setu reformskih zakona Vlade.

Vujović je poslanicima u Skupštini rekao da će "glavni sudija" u procesu profesionalizacije upravljanja "čišćenja" javnih preduzeća biti Državna revizorska institucija, navodeći da je ova institucija u svim zemljama koje imaju dobro uređena javna preduzeća vrhovni organ koji sve mora da odobri.

Ministar je rekao da će i parlament biti uključen u kontrolu rada javnih preduzeća i da će ti predlozi biti u centru zakona koji Vlada tek priprema.

"Ministarstvo će podeliti odgovornost. Ministarstvo privrede određivaće kako ta javna preduzeća efikasno da koriste državnu imovinu u EPS-u, Pošti, Srbijagasu, na svakom mestu i ne samo javna preudzeća", naveo je Vujović.

On je rekao da je pored ovog zakona, u planu izrada i Zakona o stimulisanju investicija, koji je takođe sledeći na dnevnom redu za usvajanje.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 30.7.2014.