Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE POKRAJINSKE VLADE ODRŽANE 30.7.2014. GODINE


Pokrajinska vlada se na sednici, kojom je predsedavao potpredsednik prof. dr Dragoslav Petrović, saglasila sa tekstom ugovora koji će Pokrajinska vlada potpisati sa JVP "Vode Vojvodine" i "DTD Ribarstvo" iz Bačkog Jarka, povodom donacije "DTD Ribarstva", koja se odnosi na rekonstrukciju i dogradnju magistralnog kanala K-1.

Pokrajina je nosilac javne svojine na ovom kanalu na jednom broju parcela u katastarskim opštinama Novi Kneževac i Srpski Krstur, kroz koje prolazi kanal K-1. On služi za odvodnjavanje okolnog poljoprivrednog zemljišta i njime upravlja preduzeće "Vode Vojvodine". Nalazi se na budućoj trasi regionalnog hidrosistema "Banat", podsistema "Novi Kneževac", čija je izgradnja predviđena republičkom uredbom o utvrđivanju vodoprivredne osnove. "DTD Ribarstvo" je zainteresovano da navodnjava 1.500 hektara poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u Banatskom Arađelovu. Voda za navodnjavanje ovog zemljišta može se obezbediti rekonstrukcijom i dogradnjom kanala K-1 i "DTD Ribarstvo" je spremno da u ovaj projekat, kao svoju donaciju, uloži 29 miliona dinara. Pokrajinska vlada ovlastila je vršioca funkcije pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Bugarski da u ime Pokrajinske vlade potpiše ovaj tripartitni ugovor.

Iz tekuće budžetske rezerve izdvojiće se dva miliona dinara Slobodnoj zoni Subotica, za finansiranje obaveza po investicionom ulaganju, koje imaju za cilj obezbeđivanje boljih uslova za privlačenje stranih kompanija u Slobodnu zonu "Subotica" i zapošljavanje nezaposlenih lica. Ovo rešenje izvršiće Pokrajinski sekretarijat za finansije i Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta.

Pokrajinska vlada razrešila je direktorku Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine zbog isteka mandata i imenovala prof. dr Roberta Junga, doktora medicine, specijalistu interne medicine-kardiologa, za vršioca dužnosti direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, na period od šest meseci.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 30.7.2014.