Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: Narodna banka prati primenu Zakona


Povodom učestalog obraćanja korisnika kredita u kojima se ukazuje na pojedine odredbe ugovora kojima se vrši konverzija na osnovu Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019 - dalje: Zakon), Narodna banka Srbije obaveštava sve korisnike o sledećem:

Zakonom, koji je lex specialis, propisano je da nadzor nad primenom tog zakona vrši Narodna banka Srbije, u skladu sa Zakonom o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), u postupku posredne i neposredne kontrole, a ne u postupku po pojedinačnim pritužbama propisanim Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014).

Zakonom je obuhvaćeno preko 17.000 korisnika i 15 banaka, a zakonodavac je u pogledu kontrole primene tog zakona uputio na Zakon o bankama, budući da Narodna banka Srbije po tom zakonu ima mnogo šira ovlašćenja prema bankama nego u postupku po pritužbi. Na osnovu Zakona o bankama, ako Narodna banka Srbije utvrdi nepravilnosti, može bankama naložiti njihovo otklanjanje prema svim korisnicima (za razliku od postupka po pritužbi). Narodna banka Srbije aktivno prati postupanje banaka i svakako će sprovesti kontrolne postupke, te proveriti postupanje banaka, a ako utvrdi određene nepravilnosti, uključujući i one koje su materijalnog karaktera, naložiti njihovo otklanjanje bez obzira na zaključen ugovor o konverziji.

Što se tiče mogućeg dejstva zaključenja ugovora kojim se vrši konverzija na spor koji se već vodi između korisnika i banke - ovo dejstvo će u svakom konkretnom sporu utvrđivati sud, u zavisnosti od svih okolnosti konkretnog slučaja, a naročito od tužbenog zahteva i predmeta spora, dosadašnjeg toka sudskog postupka, dokaza izvedenih u tom postupku, zaključenog ugovora kojim se vrši konverzija, kao i zahteva koje same stranke iznesu pred sudom. S tim u vezi, odlučujući o sudbini parničnog postupka, sud može da ceni, a stranke da pred sudom osporavaju bilo koju odredbu ugovora kojim se vrši konverzija. Imajući navedeno u vidu, Narodna banka Srbije ne može da ulazi u sudsku nadležnost i utvrđuje posledice zaključenog ugovora kojim se vrši konverzija na parnične postupke koji su u toku.

NBS savetuje svim korisnicima da, ako imaju nedoumice ili primedbe u vezi s konkretnim odredbama tog predloga, najpre kontaktiraju s bankom i probaju da u neposrednoj komunikaciji razreše eventualna sporna pitanja.

Povodom učestalog obraćanja korisnika kredita u kojima se ukazuje na pojedine odredbe ugovora kojima se vrši konverzija na osnovu Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019 - dalje: Zakon), Narodna banka Srbije obaveštava sve korisnike o sledećem:

Zakonom, koji je lex specialis, propisano je da nadzor nad primenom tog zakona vrši Narodna banka Srbije, u skladu sa Zakonom o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), u postupku posredne i neposredne kontrole, a ne u postupku po pojedinačnim pritužbama propisanim Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014).

Zakonom je obuhvaćeno preko 17.000 korisnika i 15 banaka, a zakonodavac je u pogledu kontrole primene tog zakona uputio na Zakon o bankama, budući da Narodna banka Srbije po tom zakonu ima mnogo šira ovlašćenja prema bankama nego u postupku po pritužbi. Na osnovu Zakona o bankama, ako Narodna banka Srbije utvrdi nepravilnosti, može bankama naložiti njihovo otklanjanje prema svim korisnicima (za razliku od postupka po pritužbi). Narodna banka Srbije aktivno prati postupanje banaka i svakako će sprovesti kontrolne postupke, te proveriti postupanje banaka, a ako utvrdi određene nepravilnosti, uključujući i one koje su materijalnog karaktera, naložiti njihovo otklanjanje bez obzira na zaključen ugovor o konverziji.

Što se tiče mogućeg dejstva zaključenja ugovora kojim se vrši konverzija na spor koji se već vodi između korisnika i banke – ovo dejstvo će u svakom konkretnom sporu utvrđivati sud, u zavisnosti od svih okolnosti konkretnog slučaja, a naročito od tužbenog zahteva i predmeta spora, dosadašnjeg toka sudskog postupka, dokaza izvedenih u tom postupku, zaključenog ugovora kojim se vrši konverzija, kao i zahteva koje same stranke iznesu pred sudom. S tim u vezi, odlučujući o sudbini parničnog postupka, sud može da ceni, a stranke da pred sudom osporavaju bilo koju odredbu ugovora kojim se vrši konverzija. Imajući navedeno u vidu, Narodna banka Srbije ne može da ulazi u sudsku nadležnost i utvrđuje posledice zaključenog ugovora kojim se vrši konverzija na parnične postupke koji su u toku.

NBS savetuje svim korisnicima da, ako imaju nedoumice ili primedbe u vezi s konkretnim odredbama tog predloga, najpre kontaktiraju s bankom i probaju da u neposrednoj komunikaciji razreše eventualna sporna pitanja.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 28.05.2019.
Naslov: Redakcija