Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: Tonski snimati sva suđenja u krivičnom i parničnom postupku


Advokatska komora Beograda (AKB) podnela je inicijativu Ministarstvu pravde da se obavezno tonski snimaju sva suđenja u krivičnom i parničnom postupku. AKB je pokrenuo i javnu raspravu o načinu vođenja zapisnika kao jednom od razloga neefikasnosti sudskih postupaka. U Komori smatraju da bi obavezno snimanje suđenja uspostavilo red u sudnici i omogućilo sankcionisanje svake zloupotrebe procesnih prava.

- Činjenica je da stranke na razne načine opstruišu tok sudskog postupka, ali i da sudovi vrlo često doprinose ekscesnim situacijama svojim nezakonitim ili bahatim postupanjem - kažu u AKB. - Ovakve postupke nije moguće sankcionisati, jer sud nikad neće uneti u zapisnik nešto što kompromituje sudsko postupanje, a zahtev za izuzeće sudije se u praksi usvaja možda u jedan odsto iniciranih slučajeva.

Tonski snimak suđenja uveo bi, smatraju, potrebnu pristojnost u sudnicu. To bi moglo poslužiti kao dokaz u postupku pred nadležnim disciplinskim organima pravosuđa ili advokatske komore, kao i u postupku za izuzeće sudije. Takođe, snimanje bi ubrzalo sudske postupke, jer bi omogućilo njihovo kraće trajanje i više suđenja dnevno.

Zakon, inače, propisuje sačinjavanje zapisnika u koji se unosi samo bitna sadržina datih iskaza i to u obliku pripovedanja, što podrazumeva pravo suda da prepričava iskaze stranaka i svedoka na način kako ih je sud čuo i razumeo. Ovo pravo se u praksi vrlo često zloupotrebljava tako što se prilikom parafraziranja iskaza gube vrlo važni detalji.

- Primedbe stranaka na način vođenja postupka se najčešće odnose na netačno ili nepotpuno unošenje reči u zapisnik, pri čemu naknadno unošenje ovih primedaba dodatno produžava trajanje suđenja - navode naši sagovornici. - Poseban kuriozitet predstavljaju procesne situacije u kojima sud primedbu namerno parafrazira na konfuzan način kako bi devalvirao njenu suštinu. Tada preostaje kao mogućnost jedino "primedba na način unošenja primedbe", što dovodi do apsurdnih situacija u praksi.

Advokati smatraju da pravilo da se pitanja unose u zapisnik samo kada je to neophodno da bi se razumeo odgovor na postavljeno pitanje, obesmišljava unakrsno ispitivanje. Kako kažu, suštinu je moguće razumeti samo na osnovu sadržine pitanja koja proizlaze jedna iz drugih. Kada bi se izračunalo koliko vremena efektivno traje iznošenje iskaza, a koliko vremena efektivno traje unošenje iskaza u zapisnik, utvrdilo bi se da znatno više traje unošenje u zapisnik.

- Rešenje ovog problema je u boljem iskorišćavanju vremena u sudnici u svakom predmetu, tako što bi se tok suđenja snimao, a tonski zapis transkribovao nakon toga, izvan sudnice - ističu u AKB. - Na ovaj način se smanjuje broj sati korišćenja sudnice po predmetu i količina rada svakog sudije po predmetu. Istovremeno, povećava se rad na transkribovanju audio-zapisa koji mogu obavljati i tehnička lica suda, čiji rad nije toliko skup kao sudijski.

Skraćenjem dužine suđenja automatski bi se umanjili i troškovi ostalih učesnika u procesu, jer bi kraće vreme provodili u sudnici, što bi povećalo produktivnost zamenika javnih tužilaca. Oni bi dobijeno vreme mogli delotvornije iskoristiti na obradi drugih predmeta, dok bi troškovi službenih odbrana bili manji.

- Kao argument protiv snimanja navodi se da bi bilo mnogo prekucavanja i da je to skupo. Međutim, izrada transkripta obavlja se van sudnice, a ne u sudnici i u prisustvu svih procesnih učesnika, čiji je rad skup - ističu u Komori. - Tehničko rešenje ovog problema predstavlja posebna programska aplikacija koja tonski zapis automatski pretvara u pisani tekst - transkript. Zapisničari bi potom mogli da na osnovu tonskog zapisa provere i eventualno koriguju greške u transkriptu, što podrazumeva daleko manje vremena i rada.

Tonsko snimanje suđenja doprinelo bi tome da u postupke bude uveden red, jer se može očekivati da bi se i stranke i sud uzdržavali od ekscesnih postupaka kada bi znali da se ceo tok postupka tonski beleži. Taj snimak bi kasnije moga da posluži kao dokaz u postupku pred disciplinskim organima ili ako se podnese zahtev za izuzeće sudije.

- Snimanje procesa kao kontrolni mehanizam postupanja suda i stranaka u postupku mogao bi odmah da se uvede i bez većih troškova. I to pomoću mikrofona i Ce-De rezača u svakoj sudnici, tako što bi se disk kao dokaz o toku svakog ročišta čuvao i pregledao samo u slučaju ako je potrebno oceniti osnovanost primedaba na zapisnik, odnosno opravdanost zahteva za izuzeće ili postojanja, odnosno nepostojanja disciplinskog prestupa, ili zloupotrebe procesnih prava od strane učesnika.

Trošak snimanja je u ovom slučaju, kada nema transkribovanja, neznatan jer su mikrofon i Ce-De rezač jeftini, a Ce-De košta oko 100 dinara. Na ovaj način bi se i pre modernizacije postupka u smislu transkribovanja svih audio-zapisa, bez odlaganja i bez posebnih budžetskih troškova mogao uvesti kontrolni mehanizam, koji bi unapredio red u sudnici i pristojnost u ophođenju učesnika u procesu i znatno destimulisao zloupotrebu procesnih prava.

Uvođenje tonskog snimanja svih suđenja uz transkribovanje audio-zapisa zahteva određena budžetska sredstva, ali je ta investicija opravdana, ako se imaju u vidu sve prednosti.

- Time bismo došli do delotvornijeg pravosuđa, jer bi se sa istim brojem sudija i sudnica unapredila efikasnost - navode u AKB.

Izvor: Vebsajt Novosti, Z. Uskoković, 28.05.2019.
Naslov: Redakcija