Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: Pred­stav­ni­ci struč­ne jav­no­sti uputiće inicijativu za ocenu ustavnosti odredaba, kojima se predviđa uvo­đe­nje ka­zne do­ži­vot­nog za­tvo­ra bez pra­va na uslov­ni ot­pust


Sudije, tužioci, advokati i ostali predstavnici stručne javnosti pripremaju inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019) koji je nedavno usvojen u parlamentu.

Tim povodom, u petak 31. maja će u Kući ljudskih prava i demokratije, biti održan sastanak na kojem će se predstavnici struke dogovoriti o daljim aktivnostima ovim povodom.

Pored predstavnika strukovnih udruženja sudija i tužilaca i advokata, sastanku će prisustvovati i nadležni iz Komiteta za ljudska prava (JUKOM), Beogradskog centra za ljudska prava, ali i svi oni koji su zainteresovani da se preduprede problemi koji mogu da nastanu usvajanjem pomenutih izmena i dopuna.

Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije i sudija Apelacionog suda, ukazala je da je struka uočila, a na to je i ranije upućivala, da neke od izmena i dopuna Krivičnog zakonika nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav).

Rešenje kojim se predviđa uvođenje kazne doživotnog zatvora bez prava na uslovni otpust suprotno je Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. U našem Ustavu je navedeno da je Srbija u obavezi da poštuje međunarodne ratifikovane ugovore, među kojima je i pomenuta konvencija. Ako novim zakonskim rešenjem na poštujemo Konvenciju o ljudskim pravima, ne poštujemo ni Ustav. Ako mi već znamo kakav je stav Evropskog suda mislim da nije u redu da usvojim takav zakon, ne zato što se mi zalažemo da zločinci budu pre pušteni iz zatvora, već zato što je to jedna vrsta torture za osobe kojima je do kraja života oduzeta nada da će možda nekada biti pušteni na slobodu – rekla je Boljevićeva.

Upitana da li očekuje da Ustavni sud o inicijativi koja će biti podneta raspravlja pre decembra kada počinje primena usvojenih izmena i dopuna, predsednica Društva sudija Srbije, odgovorila je pozitivno.

Nadam se da će shvatiti ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo i da će o ovoj inicijativi prekoredno raspravljati – rekla je Boljevićeva.

Izvor: Vebsajt Politika, M. Derikonjić, 28.05.2019.
Naslov: Redakcija