Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU: Odredbe u vezi nepropisnog parkiranja u suprotnosti sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Za gotovo isti prekršaj vozači mogu da plate različite kazne


Vozači u Beogradu od nedavno plaćaju veće kazne za nepropisno kretanje, zaustavljanje i parkiranje na pešačkim prelazima, biciklističkim stazama, šinama i zelenim površinama. Međutim, stručnjaci kažu da je Odluka o izmenama i dopunama odluke o komunalnom redu u nekim segmentima u sukobu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018 i 23/2019 - dalje: Zakon), te da za gotovo isti prekršaj vozači mogu da plate različite kazne.

Ko god ubuduće u Beogradu stane autom na put pešacima i tramvajima - komunalni policajci će mu pisati kaznu od 25.000 dinara.

Inače, parkiranje na šinama i pešačkim prelazima kažnjavaju i saobraćajni policajci, ali po Zakonu. Međutim, po tom aktu, oni u svim gradovima Srbije pišu kazne od 5.000 dinara.

Kako za isti prekršaj, od kazni, u državni budžet ide jedna suma, dok jedino u beogradski pet puta veća? I hoće li građani na sudu moći da zahtevaju da plate manje?

"Zakon o bezbednosti saobraćaja nije zakon na osnovu kog Skupština grada može da donosi odluku, jer se to ne odnosi na ovu vrstu učesnika u saobraćaju, mi radimo na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018) i Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US), tako da svi koji budu parkirali tako, neka budu sigurni da će te kazne platiti, i bolje da se ne nadaju da će izbeći plaćanje na sudu", poručuje zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Za kontrolu saobraćaja nadležna je isključivo saobraćajna policija, kaže sudski veštak Milan Božović i dodaje da su svi koji polažu vozački ispit dužni da poznaju samo Zakon.

"Ako dođemo do situacije da svaka lokalna samouprava, kojih u Srbiji ima 161, donese svoju odluku i svojoj komunalnoj policiji poveri delove posla saobraćajne policije, i za to definiše posebne kazne, onda će i nama biti potrebno da sa sobom nosimo registrator uredbi svake lokalne samouprave, pa kad dođemo na njenu teritoriju da se podsećamo kolike su kazne i šta smemo tu", upozorava Božović.

Šta da rade oni kojima za isti prekršaj kaznu napišu i saobraćajni, a i komunalni policajac? Hoće li platiti dve kazne? Advokat Ljubiša Valjarević kaže da bi to bila "gruba povreda načela ne bis in idem".

"To znači ne može dva puta o istoj stvari, o istom događaju sa istim činjeničnim opisom, jedno lice ne može dva puta da bude kažnjeno za istu stvar", objašnjava on.

Zato stručnjaci kažu da je propise potrebno uskladiti, kako bi svi plaćali istu sumu za iste prekršaje.

Izvor: Vebsajt N1, Jelena Zorić, 28.05.2019.
Naslov: Redakcija