Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Inicijativa prosvetnih sindikata o izmenama članova 12. i 15. Pravilnika


Tri reprezentativna sindikata prosvete: Sindikat obrazovanja Srbije, RSPRS "Nezavisnost" i Sindikat radnika u prosveti Srbije podnose inicijativu za izmenu i dopunu Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016 i 45/2018 - dalje: Pravilnik).

Naime, primenom važećeg Pravilnika, već tri godine unazad, pokazalo se da pojedina rešenja u praksi nisu najbolja, imajući u vidu da je broj izvršilaca određen prema broju odeljenja u školama na način da određenom broju odeljenja pripada jedan izvršilac, a ukoliko škola ne ostvaruje propisani broj odeljenja za samo jedno odeljenje manje od propisanog, pripada joj pravo na 0,5% izvršilaca ili u nekim slučajevima ni na jednog izvršioca. Jasno je da ukoliko škola npr. ima 16 odeljenja i pripada joj pravo na jednog izvršioca na poslovima sekretara ili šefa računovodstva, a ukoliko ima samo jedno odeljenje manje npr. 15 odeljenja, broj odobrenih izvršilaca drastično pada na 0,5% izvršilaca. Obim poslova jednog sekretara ili šefa računovodstva ne može da se smanji za 50% ukoliko škola umesto 16 odeljenja ima 15 odeljenja, te bi Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja trebalo imati u vidu da se broj izvršilaca odobri proporcionalno manjem broju odeljenja, u odnosu na broj odeljenja koji je propisan za jednog izvršioca.

Takođe kad su u pitanju poslovi održavanja higijene u školi, broj izvršilaca je određen u zavisnosti veličine i vrste školskog prostora i načina grejanja. Izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 45/2018), brisana je odredba člana 15. da škole imaju pravo na uvećanje zaposlenih na održavanju higijene u školi ukoliko obavljaju rad u dve smene.

Ministarstvo prilikom donošenja predmetnog Pravilnika nije imalo u vidu da školu ne čini samo školska zgrada već i školska dvorišta koja u nekim školama zauzimaju velike površine i po nekoliko hektara i da te površine mora neko da održava radi bezbednosti pre svega učenika i zaposlenih.

Iz navedenog proizlazi da je potrebno da se školama koje imaju velika dvorišta poveća broj izvršilaca shodno veličini školskog dvorišta. Pored navedenog škole koje obavljaju rad u dve smene suočavaju se sa manjkom broja zaposlenih na poslovima održavanja higijene, te je potrebno da se broj izvršilaca takvim školama poveća.

Zbog svega napred navedenog tri reprezentativna sindikata prosvete podnose inicijativu da se izmeni odredba člana 12. Pravilnika odnosno da se na poslovima sekretara, šefa računovodstva i administrativno finansijskog radnika, školama koje nemaju potreban broj odeljenja za jednog izvršioca, broj izvršilaca odobri proporcionalno srazmerno manjem broju odeljenja. Takođe, predlažu da se izmeni i dopuni odredba člana 15. Pravilnika, odnosno da se školama sa školskim dvorištima poveća broj izvršilaca shodno veličini školskog dvorišta, kao i da se školama koje obavljaju rad u dve smene odbori uvećanje broja izvršilaca.

Izvor: Vebsajt Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost", 24.05.2019.
Naslov: Redakcija