Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Ministarstvo odbrane postupilo po rešenju Poverenika kojim se zabranjuje obrada podataka u privatnim informaciono-telekomunikacionim sredstvima bez sudskog naloga


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je izjašnjenje Ministarstva odbrane, povodom rešenja kojim je Poverenik zabranio Ministarstvu obradu podataka o ličnosti sadržanih u oduzetim privatnim informaciono-telekomunikacionim sredstvima, bez sudskog naloga, na osnovu Izjave koju, na osnovu naređenja ministra odbrane, potpisuju zaposleni u Vojsci i Ministarstvu.

U navedenom izjašnjenju Ministarstvo navodi da će u celosti postupiti po rešenju Poverenika.

Poverenik je prethodno, 3.4.2018. godine Ministarstvo upozorio na nepravilnosti u navedenoj obradi podataka i obavezao da ga se izjasni o merama i planiranim aktivnostima za otklanjanje tih nepravilnosti i zatražio da dostavi odgovore na otvorena pitanja i relevantnu dokumentaciju. Ministarstvo je, i pored obaveze, propustilo to da učini.

Polazeći od navedenog, a imajući u vidu odredbe čl. 41 Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), koje jemče nepovredivost tajnosti pisma i drugih sredstava komuniciranja i predviđaju da je odstupanje dozvoljeno isključivo na osnovu odluke suda, relevantne zakonske odredbe, te činjenicu da pristanak sadržan u predmetnoj Izjavi ne može da predstavlja valjan pravni osnov za obradu podataka bilo je nužno zabraniti takvu obradu podataka, što je Poverenik i učinio rešenjem od 17.5.2018. godine.

Poverenik ocenjuje da je dobro što je Ministarstvo, koje je prethodno ekstremno neadekvatno, na neprihvatljiv način reagovalo na rešenje Poverenika, ipak razumelo da mora da poštuje Ustavom garantovana prava građana i preduzelo mere kojima se otklanja rizik mogućih robusnih povreda prava zaposlenih u Vojsci i Ministarstvu.

U dopisu upućenom Povereniku, Ministarstvo ga obaveštava da je svim organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije upućen dopis u kome se nalaže da se obustavi dalje potpisivanje izjave, a da se pristupi uništavanju do sada potpisanih izjava i da se to zapisnički konstatuje, kako je to i naloženo rešenjem Poverenika.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 30.05.2018.
Naslov: Redakcija